0 av 0 för ""

Margareta Diedrichs på Sweco får Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris 2016.

Arkitekt på Sweco tilldelas Svenska kyrkans kulturpris 2016

För sina betydelsefulla insatser vad gäller arkitektonisk gestaltning har Margareta Diedrichs, arkitekt på Sweco, fått ta emot Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris 2016. Margareta har under sin tid på Sweco bland annat utformat den prisade Amhults kyrka, Örgryte församlingshem, och Lundby nya kyrka.

Intresset för kyrkor har följt Margareta Diedrichs som en röd tråd genom hennes yrkesverksamma liv som arkitekt. Nu tilldelas hon Svenska kyrkan i Göteborgs kulturpris 2016, ett pris som uppmärksammar personer som gjort en stor insats för kulturlivet i kyrkan och som lyfter fram kyrkans roll i staden.

– Jag har alltid varit intresserad av kyrkoarkitektur och redan när jag gick på Chalmers gjorde jag mitt examensarbete om en idémässig kyrka i Lindome söder om Göteborg. Det är något speciellt med en byggnad som redan från början ska kännas tidlös och där perspektivet är så långt. Att få ta emot det här priset gör mig både stolt och hedradoch det är alltid roligt när arkitektur uppskattas i en bredare kontext som detta, säger Margareta Diedrichs.

Genom åren har Margareta gestaltat tre större projekt för Svenska Kyrkan i Göteborg, Örgryte församlingshem, Lundby nya kyrka och Amhults kyrka. Alla är vinster i arkitekttävlingar och har haft stor betydelse för Swecos Göteborgskontor. Amhults kyrka har även fått pris som bästa byggnad i Göteborg 2015 och var en av finalisterna i World Architecture Festival 2016 i Berlin.

Motiveringen från kyrkonämndens kulturråd:
Göteborgs kyrkliga kulturpris för 2016 tilldelas Margareta Diedrichs för betydelsefulla insatser vad gäller arkitektonisk gestaltning av Örgryte församlingshem, Lundby nya kyrka och Amhults kyrka.

Margareta Diedrichs gestaltning och formgivning av de tre byggnaderna är funktionell och utformad med mycket stor lyhördhet för beställarens önskemål och kännetecknas av inlevelse och känsla för kyrkans budskap och uppdrag.

Med nämnda byggnader har Svenska kyrkan i Göteborg tillförts en värdefull arkitektonisk kvalitet som uppmärksammats långt utanför samfällighetens gränser.

Göteborgs kyrkliga samfällighet upphör med utgången av 2017. Det känns därför naturligt att uppmärksamma Margareta Diedrichs som kulturpristagare, eftersom hennes insatser har varit till glädje och välsignelse för samfälligheten och kommer att vara det för flera församlingar.