0 av 0 för ""

Åsa Bergman bland de mäktigaste i design- och arkitektursverige

Tidskriften Rum publicerar varje år en lista över de 100 mäktigaste i design- och arkitektursverige och i år återfinns Sweco Sveriges vd Åsa Bergman på tredjeplatsen.

Årets Maktlista är ett inlägg i debatten om respekt, lika värde och kompetens. De 50 första på listan är kvinnor och högst upp finns kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Vi är glada att se Sweco Sveriges vd Åsa Bergman på tredjeplatsen på listan efter Sveriges Arkitekters ordförande Louise Masreliez.

I motiveringen nämner Tidskriften Rum att Swecos personalstyrka nästan fördubblats med Åsa Bergman vid rodret och att jämställdhet på arbetsplatsen har fått en självklar roll.

– Jag är glad och stolt över placeringen och tänker att den återspeglar Swecos roll och ansvar som samhällsbyggare där vi är med och planerar och utformar framtidens samhällen och städer, säger Åsa Bergman. Det är också roligt att Sweco uppmärksammas som en arbetsplats som främjar jämställdhet och mångfald. Vi vill alltid anställa de bästa medarbetarna, oavsett faktorer som kön och bakgrund, och strävar efter att återspegla det samhälle vi är med och utformar.

Under förra året tilldelades Åsa Bergman även det internationella priset Leading Women Award av hållbarhetsorganisationen World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Utmärkelsen uppmärksammar kvinnliga ledare som visar vägen mot en jämställd och hållbar framtid.

Se hela listan och läs intervjun med Åsa här