0 av 0 för ""

Emma Danielsson på Återvinningsgalan

Publicerad: 2023-12-01

Återbruk av stålbalkar utsett till årets hållbara byggprojekt

I ett samarbete mellan Sweco, Tibnor och Dekra har stålbalkarna från Malmös gamla svävarterminal fått nytt liv i Henriksdals reningsverk. Detta återbruk har utsetts till Årets hållbara byggprojekt på Återvinningsgalan! Emma Danielsson, hållbarhetschef på Energy & Industri, berättar mer.

Grattis till vinsten, Emma! Hur känns det?

– Tack! Det känns jättekul att vi får det här priset! Vi såg en stor potential i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt för att gå mot en cirkulär ekonomi och minska byggsektorns utsläpp. Malmös gamla svävarterminal blev den första byggnaden att bidra med stålprofiler som monterades ner och som sedan användes i Henriksdals reningsverk i Stockholm.

Vad är du mest stolt över?

– Mina kollegor i projektet som har provat sig fram och hittat lösningar på alla grästuvor längs vägen. Och över mig själv som ringde alla de där samtalen i början för att få det här att hända.

Varför tror du att just ni tog hem priset?

– För att juryn förstod att detta är en systemförändring och inte ett pilotprojekt. En smidig återbruksprocess är nu i gång och undviker utsläpp kontinuerligt, samtidigt som projektet blir ett exempel för hur tillverkare av helt andra produkter kan hitta cirkulära affärsmodeller som underlättar återbruk.

Juryns motivering: Hållbarhet blir allt viktigare i byggsektorn. Årets vinnare har inte bara visat att återbruk är möjligt, utan också omsatt det i praktiken och på ett sätt som gör det enklare för andra aktörer att gå i samma fotspår.

För mer information, kontakta: Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se