0 av 0 för ""

Augmented reality visar digital tvilling i byggprojekt och förvaltning

Sweco, Akademiska Hus och forskare från Chalmers har tillsammans tagit fram en lösning som kopplar samman fysiska miljöer med BIM, IoT och affärsdata. Genom förstärkt verklighet, augmented reality, kan användaren se och interagera med byggnadens digitala tvilling.

Lösningen som Sweco, Akademiska Hus och forskare på Chalmers har tagit fram bygger på Augmented Reality (AR), som skapar en interaktiv visualisering av en byggnads digitala information i den faktiska miljön. Den blandar geometrier och digital information med den fysiska miljön genom att spatialt matcha lokalen användaren befinner sig i med data från modellen. Det blir då möjligt att strömma data till användarens mobil eller andra enheter.

– Den data som användaren ser beror på vem man är, var man är och när man är där. En användare kanske ser teknisk information och felanmälningar kopplade till exempelvis ventilation, medan en annan ser kontraktsinformation och vakanser när de går genom samma lokaler. Det flödar ständigt stora mängder data i och kring en byggnad och genom detta spännande samverkansprojekt tillsammans med Chalmers och Akademiska Hus tar vi ännu ett kliv mot digitaliseringen av fastighetsbranschen, säger Björn Skoogh, affärsområdeschef på Swecos verksamhet inom IT för samhällsutveckling.

Tjänsten kan användas genom mobiler eller Microsoft HoloLens, där information projiceras direkt på en transparent skärm framför användarens ögon.

Se demofilm här

För mer information, kontakta:
Björn Skoogh, Sweco, bjorn.skoogh@sweco.se, 073–412 25 93

Anders Logg, Chalmers och ReSpace AB, logg@respace.ai, 0721-892531

Peter Karlsson, Akademiska Hus, peter.karlsson@akademiskahus.se, 070–508 24 49