0 av 0 för ""

Aula Medica – Årets bygge 2014

Karolinska Institutets spektakulära byggnad, Aula Medica, har utsetts till Årets bygge 2014 av branschtidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Sweco har ansvarat för projektering av elinstallationerna.

Vinnaren utsågs på Årets Byggala som gick av stapeln den 31 mars 2014 på Cirkus i Stockholm. Motiveringen löd enligt följande:

”Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och kreativitet, där byggnadens avancerade utformning hade sin motsvarighet i byggprocessens goda logistik och planenliga genomförande. En djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig i en krävande omgivning. I ett ovanligt grepp i samverkan med glaskonstnären Ingegerd Råman har Aula Medica fått sin personliga inramning.”

Jan Liljestedt, uppdragsledare hos Sweco, var en av de personer som deltog i Aula Medica-projektet redan från början när planerna växte fram hos byggherren Akademiska Hus och hos blivande hyresgästen Karolinska Institutet.

Sweco var delaktiga i projektet från programhandlingsskedet och deltog sedan som elprojektör under hela byggskedet.

Byggnaden är ritad av Wingårdhs Arkitektkontor.

Sweco var även nominerade för Facebook, Ållebergsgymnasiet, Simonsland och Råå Södra skola och förskola.

Läs mer on Årets bygge 2014.

Läs mer om nomineringarna här.

Jan Liljestedt, jan.liljestedt@sweco.se Telefon:+4686955940

Mattias Kusgård, mattias.kusgard@sweco.se Telefon:+4686955966