0 av 0 för ""

Avancerat glastak i Sturegallerian blir möjligt med parametrisk design

Just nu pågår planeringen av Sturekvarterens modernisering i Stockholm. För att utforma glastaket som återigen låter dagsljuset flöda in i Marmorhallen har parametrisk design använts, en förutsättning för att kunna lösa den komplexa takkonstruktionen. – Parametrisk design har inneburit en smidig designprocess där takets unika struktur har kunnat optimerats, säger Steven Peterson, arkitekt på Sweco.

Sturekvarteret i centrala Stockholm planeras att öppnas upp och utvecklas enligt ett förslag till ny detaljplan som är framtagen för beslut under hösten. Sweco är involverat i flera delar av projektet och en del i uppdraget innebär att utforma det glastak som täcker Marmorhallen som föreslås bli en ny del i Sturegallerian. Då glastak ofta har komplicerade konstruktioner har Swecos arkitekter och konstruktörer valt att använda parametrisk design för att kunna utforma taket.

– Parametrisk design varit en förutsättning för att kunna lösa takets komplexa struktur och utformning. Tack vare metoden har man lyckats skapat en mer effektiv, innovativ och estetiskt tilltalande utformning inom den strama tidsramen än som annars hade varit möjligt, säger Steven Peterson, arkitekt på Sweco.

Glastaket över Marmorhallen utgör en viktig del i projektets övergripande vision, då det förser de inre delarna av kvarteret med dagsljus och möjliggör för fler verksamheter. Då taket får en area om 1000 kvadratmeter och spänner över 28 meter har det varit viktigt att inte låta det bli ett för dominerande inslag i arkitekturen. Att ta fram konstruktionslösningar för en så stor konstruktion som samtidigt respektera den befintliga byggnadens historia har varit den viktigaste aspekten i designprocessen, och där har parametrisk design varit en förutsättning.

– Vi är mycket stolta över resultatet. Det hade varit svårt och mycket mer tidskrävande att uppnå takets böjda form med traditionella ritmetoder, säger Steven.

Genom att använda parametrisk design har man snabbt kunnat testa och utvärdera många olika lösningar, både strukturella och estetiska, samt kunnat ta beslut om utformningen beroende på hur olika materialval och konstruktioner påverkar klimatet och optimeringen av byggprocessen.

Läs mer om hur Sweco arbetar med parametrisk design. 

För mer information kontakta:
Steven Peterson: steven.peterson@sweco.se

Sweco_Kv_Sperlingensbacke_visualisering_Marmorhallen_190502.jpgSweco_MarmorhallarnaTaket2.jpg