0 av 0 för ""

Banbrytande transportteknik testas i Gävle

Idag står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. I linje med landets mål om fossilfri fordonsflotta 2030 har man länge diskuterat frågan kring nya energiformer för just transporter och hur dessa kan bli mer miljövänliga. Utanför Gävle invigs snart världens första anläggning för lastbilar med kraftförsörjning genom kontaktledning, ett steg för att minska utsläppen.

På Europaväg 16 byggs nu Elväg Gävle, en två kilometer lång sträcka väster om Gävle anpassad för ellastbilar. Vägen består av en helautomatisk strömavtagare som känner av när lastbilen kommer in under kontaktledningen och skjuter då upp en strömavtagare mot kontaktledningen. Vid omkörning sänks strömavtagaren och diselmotorn kopplas på.

På uppdrag av Siemens är Sweco anlitade för att besiktiga anläggningen samt som expertstöd avseende svenska normer och standarder inom kontaktledningsteknik.

 – Elvägen är världens första anläggning med kontaktledning på allmän väg, vilket gör detta unikt. Systemet har tidigare testats på en sluten anläggning utanför Berlin samt i ett antal gruvor, men detta är första gången på en motorväg med normala hastigheter. Det finns även ett intresse att bygga ut hela sträckan mellan Gävle och Borlänge, säger Clas Larsson, teknikchef på Sweco Rail.

Elvägen kommer att invigas i slutet av juni, då en provperiod om två år inleds. Därefter kommer en utvärdering att genomföras.  

Det är region Gävleborg tillsammans med Trafikverket som är uppdragsgivare för elvägen. Siemens står för utvecklingen av kontaktledningssystemet medan Scania har utvecklat lastbilarna. Anläggningen är ett steg för att göra lastbilstransporter mer miljövänliga och minska koldioxidutsläppen.

Sweco har även haft tidigare uppdrag gällande elvägar, då man bland annat medverkade vid framtagning av en förstudie för eldrift av tung lastbilstrafik med kontaktledning över vägen.

Banbrytande transportteknik testas i Gävle

 Foto: JB Rail AB