0 av 0 för ""

Berwaldhallen 40 år

På lördag fyller Berwaldhallen i Stockholm 40 år. Byggnaden invigdes den 30 november 1979. Arkitekterna för Berwaldhallen är Erik Ahnborg och Sune Lindström på dåvarande VBB, som sedermera kom att ingå i Sweco.

Inför bygget av Berwaldhallen väcktes stora protester då man inte ville att byggnaden skulle få synas för mycket över marknivån. Lösningen blev att byggnaden sprängdes ned i marken så att 2/3-delar ligger under marknivån. Arkitekterna Erik Ahnborg och Sune Lindström utformade anläggningen i tre våningar och gav den en hexagonal plattform. Dels för akustiken men också för att salen skulle ge en mer intim känsla för publiken som kunde sitta nära orkestern. Beställare var Sveriges Riksradio.