0 av 0 för ""

Beställarstöd och projektledning åt Stockholm Vatten AB

Som leverantörsoberoende konsulter inom IT samarbetar Sweco med Stockholm Vatten AB i den upphandling som görs för att utveckla ett nytt system för hantering av ledningsinformation och produktion av kartprodukter.

Det nya systemet ska bland annat innehålla en e-tjänst för beställningar av exempelvis Samlingskartan som förser stadens bolag, förvaltningar, projektörer och entreprenörer med geografisk information om ledningar, kablar och anläggningar under gator och parkmark.

– Sweco har stöttat Stockholm Vatten AB att ta fram förfrågningsunderlag och att informera berörda om vad som händer i upphandlingen. När valet av leverantör beslutats kommer Sweco att vara projektledare under utvecklings- och införandefasen av systemet, säger Nasrin Kiasat, Enhetschef Stockholm Vatten AB.

Stockholm Vatten AB planerar påbörja utvecklingen av systemet under hösten.

För mer information kontakta:
Jenny Carlstedt, jenny.carlstedt@sweco.se Telefon:+4686951499