0 av 0 för ""

Bostäder av Sweco i Örebro prisbelönas

Örebro kommuns byggnadspris 2013 gick till Kvarteret Gulsippan som projekterats av Sweco Architects. Ett fint exempel på hur modern arkitektur kan fånga upp karaktärsdrag hos äldre bebyggelse, menar juryn.

Örebro kommuns byggnadspris instiftades 1982 och delas ut årligen till goda resultat inom arkitektur och byggnader som lyfter fram stadens arkitektoniska kvaliteter.

Motiveringen lyder:

Bostadsprojektet Kv Gulsippan 2 är ett fint exempel på hur modern arkitektur kan fånga upp karaktärsdrag hos äldre bebyggelse på ett sätt som väcker intresse och samtidigt harmoniserar med omgivningen.

Projektets styrka är hanteringen av skalan på platsen. Takfoten på husen längs Hertig Karls allé följer den omgivande bebyggelsens samtidigt som ytterligare två våningar ryms bakom det höga takfallet. Den stora byggnadsvolymen möjliggör en hög exploateringsgrad som ändå fungerar väl i stadsbilden. Kv Gulsippan 2 har med sitt formspråk och sin mustiga färgsättning blivit en spännande och berikande ny del av Vasastaden.

Om kvarteret Gulsippan

Kv Gulsippan är ett bostadsprojekt i Vasastan i Örebro, en levande och fungerande stadsdel med butiker och lokaler i husens bottenvåningar. Projektet har anpassats till Vasastans historiska miljö, dess äldre bebyggelse och byggnaderna har inspirerats av såväl kringliggande arkitektur som färgsättning. Ambitionen har varit att byggnaderna ska väcka intresse, berika området och samtidigt smälta in i kulturmiljön.