0 av 0 för ""

Brandkonsult på Sweco presenterar på en av världens största brandsäkerhetsmässor

Joakim Åberg, brandkonsult på Sweco är inbjuden att presentera sitt examensarbete på konferensen 10th International Symposium on Fire Safety Science som i år hålls på universitetet i Maryland, USA för cirka 400 brandexperter från hela världen.

Examensarbetet har titeln ”Vilka ljud- och ljussignaler passar bäst som utrymningslarm?” och genomfördes på Lunds Tekniska Högskola under hösten 2010. Joakims specialistområde är för övrigt brandskydd på fartyg.