0 av 0 för ""

Byggstart för ny högstadieskola i Bagartorp, Stockholms första Svanenmärkta skola

Idag tas första spadtag för den nya högstadieskolan i Bagartorp, Solna, som ska ge plats för 360 elever. Skolan blir den första i Stockholmsområdet som blir Svanenmärkt och är utformad av Swecos arkitekter åt Hemsö Fastighets AB.

På uppdrag av Hemsö och RA Bygg har Swecos arkitekter och landskapsarkitekter ansvarat för utformningen av en ny högstadieskola med idrottshall och skolgård i Solna. Idag är byggstart för projektet och genom skolan blir platsen återigen en mötesplats för människor i området.

– För att skolan ska vara tillgänglig även utanför skoltid har vi valt att placera salarna för musik, slöjd och hemkunskap, liksom matsal och fritidsgård på bottenvåningen så att de enkelt ska kunna nyttjas och hyras ut. Övriga klassrum och grupprum som inte är lika intressanta för uthyrning placeras på de övre våningsplanen, säger Anna Näsholm, ansvarig arkitekt på Sweco.

Högstadieskolan i Bagartorp blir en av de första att få miljömärkningen Svanen, vilket bland annat påverkar val av material och kravet på dagsljusinsläpp som för klassrummen är mycket högre jämfört med andra miljömärkningar. För att matsal och fritidsdelen ska få bättre akustik och ljudmiljö är de utformade med snedställda väggar. Mellan klassrummen har man skapat så kallande ämnesarenor som både kan användas som klassrum eller som gemenskapsytor för eleverna.

– Hemsö investerar i skolor och äldreboenden över hela Sverige och detta projektet är en del av denna satsning. Vi är mycket nöjda med hur innovativa och flexibla Sweco har varit under projekteringen, där tiden varit mycket knapp för att få fram bygghandlingar, säger Nils Styf, vd Hemsö.

Skolan är klar och välkomna elever till höstterminen 2021.

Visualisering: Peter Westman och Pontus Viberg, Sweco.

För mer information, kontakta:
Anna Näsholm, anna.nasholm@sweco.se

Bagartorpskolan Entre_Sweco_970.jpg