0 av 0 för ""

Centrum bioekonomi

Centrum för bioekonomi: En hållbar byggnad för hållbar forskning

På uppdrag av RISE utformar Sweco ett nytt centrum för bioekonomi i Örnsköldsvik. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats med minimal klimatpåverkan. Sweco bidrar med kompetens inom bland annat arkitektur, konstruktion och installation och målet är att erbjuda en dynamisk innovationsmiljö där företag, forskare och entreprenörer kan mötas. Att forskningen som ska bedrivas här handlar om den gröna omställningen och att skapa en samhällsutveckling baserad på förnybara resurser kommer att återspeglas även i själva byggnaden.

– Det känns naturligt att bygga i trä då forskningen handlar om vad vi kan göra med skoglig råvara och RISE har hållbarhetsfrågor högt upp på sin agenda. Både stomme och fasad blir i trä och byggnaden kommer att certifieras med Miljöbyggnad Guld. Dessutom arbetar vi för en Noll CO2-certifiering, säger Mats Persson, ansvarig arkitekt och uppdragsledare på Sweco.

Sweco har sedan i januari arbetat med uppdraget att ta fram en systemhandling för samverkansentreprenad och byggnadens klimatpåverkan står i centrum för arbetet.

– Vi tittar på allt från material till drift för att hitta de bästa alternativen. Vi har också optimerat grundläggningen för att få ett så litet koldioxidavtryck som möjligt, säger Mats Persson.

Parallellt med Swecos arbete har RISE bestämt vilka testbäddar som ska finnas i huset.

– Byggnaden kommer att rymma bland annat pilotutrustningar och laboratorier. Det ställer särskilda krav på byggnadens utformning och vi behöver sätta oss in i RISE processer för att hitta de bästa lösningarna för varje ändamål. Vi använder oss av BIM360 vilket innebär att vi har en levande 3D-modell i projektet. Det gör att alla, inklusive beställaren, kontinuerligt kan se hur projektet utvecklas, säger Mats Persson.

Entreprenör håller nu på att upphandlas och byggstart blir troligen under det första kvartalet 2022.

– Det känns väldigt givande att samarbeta med en kund som på samma sätt som vi brinner för hållbart byggande. Det kommer också att bli ett vackert hus och där har vår arkitekt Jozsef Szantho bidragit mycket i arbetet med fasadutformningen. Jag är glad att vi har kunnat bidra med Swecos samlade kompetens i uppdraget och ser fram emot att få se hur vår design och våra lösningar blir till verklighet framöver, säger Mats Persson.

För mer information, kontakta: Mats Persson, mats.persson@sweco.se

Visualisering: Jozsef Szantho