0 av 0 för ""

Charlie Gullström

Publicerad: 2023-12-15

Charlie Gullström blir adjungerad professor på Chalmers

Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg hos Swecos arkitekter, har blivit adjungerad professor inom cirkulär planering och arkitektur på Chalmers. Vi träffade henne för att höra mer om utnämningen och hennes tankar om cirkulär design.

Grattis Charlie! Hur känns det?

– Tack, det känns jätteroligt att kunna kombinera arbetet på Sweco med en liten utpost i akademins värld! Jag har egentligen rört mig mellan praktisk arkitektverksamhet och forskning under hela min karriär så det känns som ett naturligt steg.

Vad innebär din professur?

– Jag ser mig som en brobyggare mellan praktik och akademi, vilket är till nytta för alla parter. Cirkulär ekonomi, digitalisering och klimatstyrning i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen är unga forskningsfält och där är Swecos praktikbaserade kompetens mycket eftertraktad hos svenska lärosäten. Min roll på Chalmers kommer att handla om olika strategiska insatser för forskningen och arkitektutbildningen. Jag tänker att det blir roligt att skapa en större samverkan mellan Chalmers studenter och Swecos konsultverksamhet, till exempel genom att öppna upp för fler exjobb kopplat till grön omställning och digitalisering.

Hur ser en framtid med cirkulär design och planering ut?

– Cirkulär ekonomi medför behov av omtänkande i alla skalor och i alla delar av samhällsbyggnadsprocessen genom att vi nu behöver värdera det redan byggda med större allvar än tidigare. Men cirkulär ekonomi handlar inte bara om materiella resurser utan om att samnyttja och dela resurser av alla slag och på nya sätt. Jag tror att vi som konsulter kommer att engagera oss mer i operativa skeden och inte bara i planeringen av byggnader och städer – just för att det skapas nya affärs- och verksamhetsmodeller.

Vad behöver hända inom branschen för att vi ska nå dit?

– Det behövs en förflyttning som handlar om att den gröna omställningen går hand i hand med digitaliseringen. Sweco visar just nu vägen genom vårt starka intresse för klimatstyrning i tidiga skeden av arkitektur och planering. Den typen av arbetssätt, som exempelvis det digitala verktyget Carbon Cost Compass möjliggör, kommer bli vanligare och vi kommer att få se många effektiva verktyg framöver, inte minst kopplat till den snabba AI-utvecklingen.

Den 19/12 håller Charlie Gullström sin installationsföreläsning som adjungerad Professor på Chalmers. Vill du delta? Klicka här!

För mer information, kontakta: Charlie Gullström, charlie.gullstrom@sweco.se