0 av 0 för ""

Alastair Carruth

Publicerad: 2022-05-31

”Cirkulär ekonomi är en modell som vi alla deltar i”

Häromveckan släpptes Urban Insight-rapporten ”Building the future through circular data”. Vi ställde fem snabba frågor till Alastair Carruth, expert inom cirkulär ekonomi, som tillsammans med Elise Grosse är författare till rapporten.

Hej Alastair! Varför ska man läsa den nya Urban Insight-rapporten?

– Rapporten ger en introduktion till varför övergången till en cirkulär ekonomi är kritisk, varför det är så viktigt att vi tar tillvara våra byggnader och hur digitala verktyg kan hjälpa oss på vägen. Kunskap är bränslet för alla stora förändringar och verktygen kan hjälpa oss att tillgängliggöra kunskapen i olika projekt eller situationer. I rapporten delar vi också med oss av exempel, som hur besparingar på 120 miljoner kronor kunnat göras på en enda byggnad. Rapporten är också ett ”call to action” för att visa hur vi kan ta idéer och göra dem till verklighet framöver. Det är viktigt att komma ihåg att cirkulär ekonomi inte är något smalt fält som leds av ett fåtal experter. Det är en modell i vilken vi alla deltar.

Hur kan digitala verktyg hjälpa oss att bli cirkulära?

– Skulle du köpa ett nytt hus utan att få information om driftkostnaden och byggnadens skick? Förmodligen inte. På samma sätt behöver organisationer – företag, kommuner, regioner – få tillgång till information för att kunna ställa om. Cirkulär ekonomi innebär stora förändringar och man måste känna till fördelar, risker, kostnader, vilka alternativ som finns och hur de kan genomföras. De digitala verktygen kan tillhandahålla kunskap om vad som finns idag och vad som kan skapas. Man kan exempelvis identifiera finansiella och återanvändbara värden i byggnader, och se var de stora mängderna koldioxid byggts in. Digitala tvillingar som Twinfinity kan hjälpa oss att visualisera vad en byggnad består av och plattormar som Matchmaking för rivning skapar en koppling mellan byggnader som ska rivas och de aktörer som efterfrågar byggmaterialet till nya projekt. Vi vet att vi måste bli cirkulära och att det finns stora fördelar, men det är verktygen som kan ge oss beslutsunderlagen som visar oss vägen framåt.

Vad ser du behöver hända inom byggindustrin framöver?

– För att nå klimatmålen måste 35 miljoner fastigheter renoveras i Europa för att förbättra deras miljöprestanda. Genom den analys som gjorts i vår första Urban Insight-rapport vet vi att vi måste utföra renoveringar eller nybyggnationer på en mycket hög nivå; med bra material och med hög miljöprestanda för att minimera koldioxidutsläppen. Men hållbarhetsmålen gäller inte enbart koldioxid. UN17-byn i Köpenhamn visar hur vi kan arbeta med alla 17 mål i ett byggprojekt samtidigt. Byggindustrin behöver bli mer digitaliserad för att kunna ta hänsyn till alla parametrar och för att en byggnad ska kunna bli en materialbank som hanteras som en levande resurs under varje fas av sin livscykel. Vi kommer att få se mer samverkan, fler materialdatabaser, fler marknader för återbruksmaterial och fler tjänster som kan ta materialet tillbaka till marknaden. Jag ser också att vi kommer att behöva en mycket mer flexibel design av byggnader – en design som främjar återanvändning och där komponenter med kortare livscykler kontinuerligt ersätts medan grundstrukturen kan finnas kvar i hundratals år.

Hur kan vi på Sweco hjälpa våra kunder att minska klimatpåverkan och ta tillvara resurser?

– För varje projekt finns en optimal lösning och det är vår uppgift att undersöka alla alternativ och hitta det bästa utfallet. Cirkularitet stödjer hållbarhet, och hållbarhet är inte längre ett tillägg, utan något som måste stå i centrum i allt vi gör. Alla blir hela tiden mer medvetna om fördelarna med cirkularitet – från finansiärer och byggföretag till regeringar. Vi på Sweco kan hjälpa våra kunder att navigera genom alla komplexiteter och hitta de bästa sätten att bli cirkulära. Det är ett område som förändras snabbt och mycket och därför är det viktigt att vi är kreativa och proaktiva. Vi har kompetenser inom alla områden och även de verktyg som behövs för att visa våra kunder vägar framåt som de inte visste fanns.

För mer information, kontakta: Alastair Carruth, alastair.carruth@sweco.se