0 av 0 för ""

Citytunneln får Stora Samhällsbyggarpriset 2011

Årets vinnare av Stora Samhällsbyggarpriset är Citytunneln i Malmö. Juryn konstaterar att målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har överträffats och att man skapat tågstationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning.

Från Sweco har arkitekter, såväl som konstruktörer och installationskonsulter varit engagerade i arbetet med Citytunneln. Två av Citytunnelns stationer, Station Triangeln och Station Malmö C Nedre har ritats av arkitekterna på Sweco i samarbete med danska KHR arkitekter.

Citytunneln är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige med 17 kilometer järnväg, varav sex kilometer tunnel. Projektet, med byggherren Trafikverket, har tillfört det nationella järnvägsnätet en betydande kapacitetsökning samtidigt som det har förbättrat lokaltrafiken i Malmöregionen.

Juryns motivering:

Målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har uppnåtts och överträffats vid byggandet av Citytunneln i Malmö. Stationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning har skapats. Ett tydligt ledarskap med fokus på framdrift, ett metodiskt arbete med praktisk riskhantering samt prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser kännetecknar det föredömliga projektgenomförandet.

Stora Samhällsbyggarpriset ska gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om Stora Samhällsbyggarpriset  www.samhallsbyggardagen.se

Mer information

Elina Smidlund, elina.smidlund@sweco.se Telefon:+46852295362