0 av 0 för ""

Dags att nominera till Hugopriset Student!

Hugopriset har delats ut i mer än 30 år och är Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Nu har det blivit dags att nominera till årets studentpris!

Hugoprisjuryn tar nu emot nomineringar till Hugopriset Student – ett pris som tilldelas den som har skrivit ett examensarbete med hög akademisk kvalitet som har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling.

Vinnarna utses under festliga former på Swecos kundevent i Almedalen den 2 juli. Förutom ära, blommor och diplom belönas pristagaren med ett stipendium på 25 000 kronor för att delta vid en nationell eller internationell konferens.

När priset senast delades ut var det Marika Karras och Kari Ella Read från Lunds tekniska högskola som premierades för sitt arbete med kostnads-nyttoanalys med fokus på ekosystemtjänster. Marika är idag medarbetare på Sweco och arbetar vidare med sina intressefrågor.

– I exjobbet tittade vi mycket på kostnads-nyttoanalyser för översvämningsåtgärder som Sweco hade gjort, bland annat för Göteborg. Nu har jag fått förmånen att arbeta vidare med dessa frågor tillsammans med de personer som tagit fram just den ursprungsmodellen. Det är jätteroligt och vi arbetar just nu med att komplettera modellen med mer fokus på ekosystemtjänster, så som vi gjorde i exjobbet, säger Marika.

Nu har det blivit dags att nominera nya examensarbeten, och Swecos Hugoprisjury ser fram emot att få ta del av studenternas idéer inom hållbar samhällsutveckling. Passa på att nominera det examensarbete som du tycker förtjänar att uppmärksammas lite extra!