0 av 0 för ""

Daniel Rova

Foto: Tomas Bergman.

Daniel Rova ska leda Swecos nystartade arkitektverksamhet i Luleå

Publicerad: 2021-08-24

Sweco startar arkitektverksamhet i Luleå och stärker därmed sin befintliga etablering i norr. Den gröna omställningen och industrietableringen i Norrbotten och Västerbotten påverkar samhällsomvandlingen och nya samhällen ska byggas och befintliga kompletteras. Daniel Rova har rekryterats som ansvarig kontorschef och ska nu bygga upp en arkitektverksamhet som kan möta kundernas efterfrågan på framförallt stadsutveckling.   

Daniel Rova lämnar sin tjänst som exploateringschef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun för att bli chef för Sweco Architects nystartade kontor i Luleå.

– Luleåkontoret blir ett oerhört önskvärt tillskott till Sweco Architects expansion i norr. Med sin strategiska bakgrund och erfarenhet är Daniel en mycket kompetent chef och har stort förtroende i branschen. Jag ser fram emot att tillsammans med Daniel utveckla verksamheten framåt och ta nästa kliv mot en grön samhällsutveckling, säger Anna Kerr, regionchef för Region Norr, Sweco Architects.

Rekryteringen för det nystartade arkitektkontoret är i gång och fokus kommer att ligga på stadsutveckling. Sweco är sedan tidigare lokalt förankrad i Luleå med teknisk kompetens inom   samhällsbyggnad. Med etableringen av arkitekturverksamheten förstärks det breda tjänsteområdet ytterligare.

Utifrån den stora omvälvning som just nu och för en lång tid framöver äger rum i norra Sverige och inte minst i Norrbotten, blir efterfrågan stor på de tjänster som Sweco Architects tillsammans med övriga delar av Sweco erbjuder. Daniel Rova ser stor potential.

– De nya hållbara satsningarna är utspridda över hela länet och det kommer innebära behov av olika tjänster inom samhällsplanering i flera av länets kommuner. Kombinationen att ha ett stort välrenommerat företag i ryggen samtidigt som jag får en möjlighet att lokalt bygga upp något helt nytt och i denna fas leda Swecos arkitektverksamhet är en mycket rolig och spännande utmaning, säger Daniel Rova.

Daniel Rova tillträder den 1 oktober som kontorschef för Sweco Architects i Luleå.

För mer information, kontakta:

Anna Kerr, regionchef Norr, Sweco Architects anna.kerr@sweco.se, tfn 070-783 85 22