0 av 0 för ""

”Det gäller att hitta smarta sätt att skapa hållbar energi så att den biologiska mångfalden i haven inte drabbas”

Seminarieserien A Sustainable Start bjuder in till ett antal inspirerande samtal kring FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Den 9 november är Swecos vd för vatten- och miljöverksamheten, Martina Söderström, inbjuden till panelen för att diskutera två utvalda mål.

Tre snabba med Martina Söderström:

Hej Martina! Vad ska ni prata om på seminariet?
– Vi ska prata om att det är dags att kavla upp ärmarna och gå till action när det gäller Agenda 2030 och de globala målen. Vi kommer att diskutera mål 7, Hållbar energi för alla och 14, Hav och marina resurser.

Hur hänger mål 7 och mål 14 ihop?
– Det finns tydliga kopplingar mellan målen, kanske tydligast inom vattenkraft och havsbaserad vindkraft men även mot vattenrening, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion när man går från havsbaserad odling till landbaserad industriell odling. Det gäller att göra rätt och hitta smarta sätt att skapa hållbar energi så att den biologiska mångfalden inte drabbas. Att på platser med vattenkraft se till att fiskar har leder för att kunna vandra mellan sjö, hav och älvar samt ställen att leka på, till exempel. Och att vi kan ta vara på energi efter avloppsrening utan att det ger en uppvärmningseffekt i haven.

Är det något speciellt du tycker är viktigt att förmedla under seminariet/paneldiskussionen?
– Att det finns synergier mellan de båda målområdena, att det går att skapa nya möjligheter och hitta win-wins för båda målen. För det finns också intressekonflikter så klart, det ska man inte glömma. Det kan vara svårt att väga olika intressen och mål mot varandra och då kan det behövas hjälp av experter för att värdera dessa. Vi på Sweco har experter och verktyg som till exempel hållbarhetssolen och hållbarhetscoaching som kan hjälpa till.

Länk till ytterligare information om panelen och agenda 

Zoom-länk till livestream