0 av 0 för ""

Digital app gör kontroll av din verksamhet till en enkel historia

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet har i dag en mängd krav på kontroller utifrån de lagar som finns. Hanteringen är ofta både tids och resurskrävande. Med den digitala applikation som Sweco har utvecklat blir det tillgängligt, säkert och tydligt att se vad som ska göras och när.

För verksamhetsutövare blir egenkontroll nu en enkel historia. Direkt i din smartphone visas notiser om när olika moment behöver utföras. Aktuell status för verksamhetens olika mätpunkter visas tydligt i en karta vilket ger fullständig kontroll på verksamheten.

– Vi har tagit avstamp i några av våra kunders egenkontrollprogram och utvecklat en digital applikation för att kunna kontrollera verksamheten enkelt via smartphone eller dator. I dag finns många mätvärden ute på till exempel en industri. Digitala plattformar ger oss nya möjligheter för att automatisera och förenkla flöden som idag är tidskrävande, säger Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter.

Sweco Digital Egenkontroll har utvecklats med fokus på miljöfarlig verksamhet, men systematiken går även att nyttja för andra företag och kommuner som har behov av effektiv uppföljning och kontroll av sin verksamhet. Det innefattar verksamheter med allt från ett fåtal kontrollpunkter till flera hundra eller tusentals.