0 av 0 för ""

Digital dialog möjliggör för bättre beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocesser

Att använda digitala verktyg för dialoger gör det möjligt att involvera fler invånare i samhällsbyggnadsprocessen. I det tredje av fem utbildningsseminarier vill Sweco, i det Vinnovafinansierade projektet DigSam, inspirera kommuner att bli mer digitala – den här gången med fokus på dialogen.

– Att lyckas med en digital dialog handlar inte bara om teknik. Tekniken finns redan, utan utmaningen ligger i att få till en process som fungerar hela vägen och tar om hand om informationen på rätt sätt, säger Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco och som uppdragsleder projektet.

Som ett av fem delprojekt i det Vinnovafinansierade projektet DigSam – digital samhällsbyggnad, leder Swecos arkitekter en serie inspirationsseminarier med några av landets kommuner. Visionen är att bidra till ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter i samhällsbyggnadsprocesser och idag hölls det tredje utbildningstillfället med fokus på digitalisering av aktörsdialogen.

– Hur digitalisering kan stärka kommunernas dialog med medborgare och andra samhällsaktörer är en väldigt het fråga idag. Digitaliseringen ger stora möjligheter att visualisera planer och skapa transparenta dialogprocesser, men det finns också utmaningar, exempelvis i hantering och tolkning av stora datamängder, säger Petra Bäckman, konsult inom hållbar utveckling på Sweco.

Deltagarna fick under dagen bland annat ta del en ”dialogverkstad” där de kunde testa olika metoder och verktyg, samt inspirerande föreläsningar av Ericsson Research och SVT.

Kommunerna som deltar är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås.

Om DigSam
Det övergripande projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess är ett strategiskt projekt och är ett resultat av regeringens samverkansprogram Smarta Städer. Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Läs mer här. 

Läs tidigare nyhet om projektet.