0 av 0 för ""

Digital samrådsportal – Ett starkt bidrag till digitaliseringsprocessen

Sweco lanserar nu en digital samrådsportal där berörda parter kan informera sig om ett projekt och lämna synpunkter digitalt, direkt i portalen. Portalen är till för alla typer av samrådsprojekt inom Sweco och gör att vi kan hjälpa våra kunder i deras digitaliseringsprocess, även de som inte har egna IT-lösningar för detta.

Ett samhällsbyggnadsprojekt kan beröra många, framför allt de som bor i närområdet. Det kan vara en kommun som ska göra en ny översiktsplan för en stad, Trafikverket som planerar ombyggnation av en statlig väg eller en industri som vill förnya eller utöka sitt miljötillstånd.

Sweco har nu lanserat en webbportal där information kan tillhandahållas direkt till alla berörda med en länk eller QR-kod. Innehållet kan bestå av text, kartor, bilder, filmer och webblänkar som under en bestämd period blir tillgängliga externt. Portalen kan nås både från telefon och dator och därmed inkluderas fler målgrupper. Formuläret som besökarna fyller i är justerbart för att kunna möta olika typer av samråd och synpunkterna som lämnats kan sedan exporteras och administreras.

– Den stora vinsten är att man med hjälp av lösningen kan sprida information och inhämta synpunkter digitalt på ett enkelt sätt. Vid ett traditionellt samråd, där mötet sker på en fysisk plats, är utmaningen att nå ut till alla som berörs. Därför är samrådsportalen ett bra komplement. Vår målsättning är att skapa en branschstandard för digitala samråd, säger Peter Bolt, digital strateg på Sweco.

I samrådsportalen finns möjlighet att lägga in en klickbar karta där berörda kan se hur ett projekt påverkar dem. Med hjälp av kartan kan besökaren även lämna in synpunkter som gäller en specifik plats.

För mer information, kontakta:
Maria Sundesten, Teknikledare Miljö, maria.sundesten@sweco.se