0 av 0 för ""

Pojke cykel

Digitala verktyg hjälper oss att förstå ungdomars resval

Barns och ungdomars rörlighet har minskat ända sedan 70-talet, i takt med att föräldrars skjutsande ersatt gång och cykel. En effekt är ett mindre hållbart och mindre hälsosamt resande till och från skola och fritidsaktiviteter. Inom Sundsvalls kommun finns en ambition att med olika åtgärder och nya arbetssätt försöka vända denna trend. Vi träffade Jenny Carlstedt, digital strateg och ansvarig för Swecos deltagande i Vinnovaprojektet Det digitala stadsrummet, för att höra mer om förstudien som genomförts i samarbete med RISE och Sundsvalls kommun.

Hej Jenny! Vad är ett digitalt stadsrum?

– Ett digitalt stadsrum är en virtuell kopia av det fysiska stadsrummet. Den möjliggör för oss att visualisera, analysera och testa olika förslag och åtgärder innan de byggs upp i den fysiska miljön. Det blir på så vis ett fantastiskt bra verktyg för att få en dialog och ett samarbete med flera aktörer kring stadsplaneringsfrågor.

Hur kan digitala verktyg hjälpa oss att förstå ungdomars resval?

– Genom att sammanställa och analysera de data som finns idag kan vi få ett bättre stöd i att förstå vilka faktorer som påverkar. Vi använder data kring hur barns och ungdomars rörelsemönster ser ut och kombinerar detta med information om vilka platser som upplevs otrygga, vilka platser de undviker och vad som skulle få dem att göra mer hållbara transportval. Vi kan också visualisera resval och andra faktorer för att få en bättre överblick och skapa diskussion.

Har ni fått några idéer kring hur trenden med att föräldrar skjutsar sina ungdomar till aktiviteter kan vändas?

– Det här är bara en förstudie, men redan på det här stadiet har vi sett att med tillgång till rätt data och information så får vi ett bättre underlag för diskussioner kring vilka faktorer som påverkar att föräldrar väljer att skjutsa. Med ett utvecklat planeringsverktyg kommer möjligheten till att se alternativa lösningar, men det kräver också nya sätt att samarbeta med fler aktörer.

Vad händer härnäst?

– Förstudien har undersökt möjligheterna med ett sådant här planeringsverktyg och vi ser redan nu stort värde av det. Nu kommer vi att skicka in en ansökan med ett förslag till ett genomförandeprojekt, i vilket vi vill konkretisera de idéer som vi fått i förstudien – gärna tillsammans med fler partners. Några fler kommuner har visat intresse för att vara med i ett nästa steg och vi tar gärna emot dem som vill vara med.

För mer information, kontakta: Jenny Carlstedt, jenny.carlstedt@sweco.se

Läs om webbinariet Det digitala stadsrummet