0 av 0 för ""

”Digitalisering är en lagsport”

Politiskt mod, samverkan mellan olika aktörer och digitalt ledarskap krävs för att driva digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen framåt. Det var några av insikterna från panelsamtalet om samma ämne som Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson var med i under mässan Position 2030 förra veckan.

Det finns stora nyttor med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen som skulle gynna såväl medborgare, företag och andra aktörer som är verksamma inom samhällsbyggnadsbranschen. Nationella satsningar pågår, men vad krävs för att komma framåt i arbetet? Detta diskuterades på mässan Position 2030 den 19 mars, en mässa som samlar aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen för att diskutera hur vi genom att använda digitala verktyg och arbetssätt kan bidra till hållbara samhällen.

Samverkan och ledarskap i fokus

Anna Eriksson, generaldirektör för myndigheten för digital förvaltning (DIGG) inledningstalade och beskrev deras roll som dem som stöttar och driver på digitaliseringen av den offentliga sektorn. Hon framhöll dock att det är inte var någonting de kunde göra ensamma, utan att digitalisering är en lagsport. Och just samverkan var ett ord som tidigt nämndes i panelen som diskuterade frågan vidare. För att komma framåt behövs en gemensam bild så att alla inblandade satsar på rätt saker, och gör det tillsammans.

En annan viktig aspekt som lyftes är ledarskapet – för att få igång digitaliseringsarbetet krävs att ledningen förstår att framtiden är digital.

– Allt börjar med kompetensutveckling och utbildning för att få insikter om vad som händer. En viktig del är omvärldsbevakning och där tror jag att vi måste tänka bredare. Vi omvärldsbevakar ofta inom det område vi arbetar men det är inte säkert att det är där vi hittar svaren. Och till sist handlar det om att ha mod att våga testa och ta beslut, säger Ann-Louise Lökholm Klasson från scenen.

Grannländerna har kommit längre

I Sverige är digitalisering en prioriterad fråga, men flera länder i vår närhet har kommit längre med såväl innovationsupphandlingar som smarta städer. Finland lyfts fram som ett föregångsexempel, och även Danmark har kommit lång i vissa avseenden. Panelen är eniga i att Sverige behöver ett starkt politiskt ledarskap och mod för att ta oss framåt. En gemensam nationell målbild som tydligt visar vägen och att våga tänka nytt är framgångsfaktorerna.

– Jag tycker att det är glädjande att vi är eniga i vad som behövs för att digitaliseringen ska börja ta större kliv. Det är ingenting vi gör på en dag, men att viljan finns är en förutsättning för att komma vidare. Vi ser att den offentliga sektorn ligger lite efter den privata, och det är lätt att man har en övertolkning av LOU (lagen om offentlig upphandling) som kan hindra framfarande. Jag tror att vi kan må bra av att snegla på varandra och våga testa oss fram, säger Ann-Louise Lökholm Klasson.

Panelen

Panelen bestod av Ann-Sofie Eriksson, sektionschef Tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, Anders Sandin, direktör division geodata på Lantmäteriet, Susanne Nielsen Skovgaard, chef strategisk utveckling på Trafikverket, Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket och Swecos vd Ann-Louise Lökholm Klasson.