0 av 0 för ""

Drönare på frammarsch

Intresset för drönare ökar explosionsartat och har blivit en allt mer användbar teknik i många områden inom samhällsbyggnad. Teknikutvecklingen tillsammans med digitalisering och automatisering kommer att göra drönare allt mer aktuella i arbetet mot en smartare och mer hållbar samhällsutveckling.

Drönare används redan idag för bland annat datainsamling, fotografering och mätningar av områden,i lantbruket och trafiksektorn. Och drönaren går i snabbt takt mot att bli en användbar teknik inom många fler användningsområden. Redan år 2021 beräknas marknaden för drönare omsätta drygt 44 miljarder svenska kronor och både Facebook och Google bygger upp drönarteam inom respektive företag.

Sweco har lång erfarenhet av att arbeta med drönare och tog nyligen fram underlag om möjligheter och hinder att använda drönare inom området intelligenta transportsystem och tjänster, ITS. Carlos Viktorsson, utredare på Sweco, har forskat kring smarta IT-system och hållbar transportutveckling och kan berätta mer om drönarens frammarsch.

Hej Carlos, hur kommer det sig att intresset för drönare ökat?

Vi ser att drönaren går med snabb takt mot att bli en användbar teknik inom många områden. En bidragande faktor är de framsteg som görs inom de tre stora teknikområden miniatyrisering, mikroelektronik och sensorer, samt kraftsystem. Det har gjort det möjligt att producera mer komplexa och mångsidiga drönare.

Hur jobbar Sweco med drönare?

Sweco har lång erfarenhet av att jobba med drönare för inspektioner, mätningar och 3D modellering. Nu har vi även tagit fram underlag om möjlighet och hinder att använda drönare inom området ITS och i bredare bemärkelse för regional utveckling. Vi har även ett pågående examensarbete kring smart parkering och drönare med koppling till ITS som jag handleder.

Vad finns för möjligheter och hinder med drönare?

Det händer mycket spännande kring drönaren med koppling till den övergripande automatiseringen och digitaliseringen i samhället. Endast fantasin tycks sätta gränser för alla möjliga användningsområden. Samtidigt ser vi förbud som dyker upp som påminner oss om hur förutsättningarna att utveckla marknaden för drönare beror på det regulatoriska planet. Utmaningen blir att hitta sätt att anpassa utvecklingen till gällande regelverk och samtidigt utveckla potentialen som finns hos drönaren.

Det finns ett stort intresse både från myndighet och industri att undersöka vad drönare kan användas till. Regeringen har öppnat upp för att det skall finnas möjligheter för svenska företag att utveckla och testa nya produkter som innefattar drönare.

Hur ser framtiden ut på området?

Framtiden för drönare ser ljus ut, vilket bekräftas av att marknaden för drönare redan år 2021 kommer att omsätta omkring 44 miljarder svenska kronor. I Japan används drönare för att styra förarlösa byggmaskiner inför de Olympiska spelen i Tokyo 2020. Australia Post har framgångsrikt testat ett drönarsystem som levererar små paket – en bra lösning för saker som måste fram fort, exempelvis läkemedel. Med tanke på den fortsatta utvecklingen kring digitalisering och automatisering lär drönare – om vi likställer dom med ”flygande smarta mobiler” – bli än mer aktuella för en smartare samhällsutveckling.

För mer information, kontakta:

Carlos Viktorsson, carlos.viktorsson@sweco.se

Rapporten ”Drönare i Örebroregionen: möjligheter och hinder”.

Medförfattare till rapporten är Raul Salas på Sweco och Mattias Dahl på Blekinge Tekniska Högskola.

Copy link
Powered by Social Snap