0 av 0 för ""

E10 finalist i Årets Bygge

Gruvbrytningen gör att inte bara Kiruna stad behöver flytta, utan även Europaväg 10. Projektet med den nya vägen har varit en kamp mot klockan, men arbetet har gått rekordsnabbt och nu har E10 utsetts till finalist i tävlingen Årets bygge som arrangeras årligen av Tidningen Byggindustrin. Vi träffade Anna Keisu, biträdande uppdragsledare på Sweco, för att höra mer om Swecos uppdrag.

Grattis Anna! E10 har blivit finalist i Årets bygge! Hur känns det?
– Jätteroligt, det här är ett projekt som vi är mycket stolta över. Det är en vacker väg som följer landskapet väl och närmast Kirunas nya centrum har vi arbetat för att få en stadsmässigt och gestaltningsmässigt tilltalande väg som samspelar med det blivande stadsnära läget. Den första cirkulationen i väster är en tydlig entré till Kiruna. Vi på Sweco har tagit fram tagit fram vägplaner och bygghandlingar för vägen vid Kiruna och delarna vid Kiruna nya centrum och vägplaner för korsningar och gång-, och cykelvägar.

Berätta om bakgrunden till projektet!
– Det är LKAB:s gruvbrytning som gör att delar av Kiruna stad behöver flytta, och även den gamla E10. En ny väg projekterades fram förbi Kiruna eftersom den gamla vägen skulle rasa ner i gruvhålet.

Hur kommer det sig att just ni blev nominerade tror du?
– Hela projektet har varit under en stor tidspress för att få fram vägplaner och bygghandlingar som sedan har färdigställts av entreprenören i god tid. Vägens dragning går genom ett betydelsefullt friluftsområde och passerar nära Kiruna nya centrum vilket gjorde att gestaltningen var en viktig fråga för både Trafikverket och Sweco. I projektet har man framförallt jobbat med en sammanhållen gestaltning där ett genomgående tema har varit Kirunas bebyggelse och omgivning såsom gruvbrytningen, naturen och vegetationen. Det återspeglas i allt från belysning av portarna, färgsättning av broar till utformning av rondeller och planteringar. Vi har haft ett väldigt fint samarbete, med Trafikverket och entreprenörer, mot ett gemensamt mål och det ser vi är grunden i ett lyckat projekt.

Foto: Emma Arvidsson, Sweco