0 av 0 för ""

Sweco är på plats i Moçambique för att undersöka läget efter cyklonen.

Efter cyklonen Idai – Sweco på plats i det olycksdrabbade området

I mitten av mars drog cyklonen Idai in över sydöstra Afrika och lämnade förödelse efter sig. Hundratusentals människor är fortfarande i behov av hjälp i främst Moçambique, Zimbabwe and Malawi som drabbades av enorma skyfall och översvämningar i samband med Idai. Även elnätet i området är allvarligt skadat och Sweco är på plats för att undersöka läget.

För tjugo år sedan hade Sweco ett projekt där elnätet i Beira, Mocambiques fjärde största stad, och omnejd reparerades. Efter katastrofen måste nu hela elnätet och fördelningsstationerna repareras och det lokala elbolaget, EDM, har hyrt in 400 elmontörer för att få igång eldistributionen igen. Swecos energikonsult Leif Andersson är på plats i Beira och berättar mer om läget.

– Min uppgift i området är att visa vilka reparationsarbeten och andra åtgärder som är nödvändiga för en snabb och säker drift av ett reservkraftverk som kan försörja de mest väsentliga delarna i Beira, som sjukhuset och hamnen. Vid inspektionen kunde vi konstatera att taket på stationen hade blåst av i de kraftiga vindarna, och stora mängder regnvatten påverkade installationerna, men gasturbinen kunde startas och leverera kraft till de fungerande delarna av staden, säger Leif Andersson.

Cyklonen har gjort att många människor förlorat sina hem, och även i Beiras stenstad, som tidigare klarat stora oväder, har taken blåst av och fönsterrutorna gått sönder.

– Alla tillhörigheter och möbler är fortfarande våta, men invånarna är ändå vid gott mod, säger Leif Andersson.

Även vattenförsörjningen blev allvarligt skadad under stormen, och vattentäkterna blev förorenade. Därför stängdes allt kommunalt vatten av under två veckor, för rengöring av tankar och ledningar.

– Mocambique och Zimbabwe är sårbara när det gäller vattenresurserna och vi har tidigare tagit fram underlag för investeringsprioriteringar för vattenkraftutbyggnad, vattenförsörjning, bevattningsprojekt och översvämningsskydd. Vi hoppas att regeringen kan realisera dessa i framtiden, så att landet också blir bättre rustat för extremväder. I nuläget gäller det dock att stötta befolkningen med nödhjälp och vi har valt att göra detta genom en donation till Rädda barnen, säger Nils Kellgren som är gruppchef för Swecos miljö- och vattenkonsulter.