0 av 0 för ""

Emelie och Simon

Publicerad: 2023-12-13

Emelie Kittlesen och Simon Angervall utsedda till morgondagens hållbarhetstalanger

Tidningen Aktuell hållbarhet utser varje år 33 hållbarhetstalanger under 33 år. Bland de som är med och formar morgondagens hållbarhetsagenda finns hållbarhetsstrategen Emelie Kittlesen och projektledaren Simon Angervall på Sweco.

Grattis Emelie och Simon! Hur känns det?

Emelie: Det känns jättekul och overkligt! Jag känner mig ärad att få vara med på en lista fylld med så många engagerade människor som jobbar på ett eller annat sätt med hållbarhet. Jag har alltid tyckt att det varit inspirerande att läsa om profilerna som kommer med i listan varje år och det känns fantastiskt att nu själv få vara med på listan!

Simon: Ja, det känns verkligen väldigt kul och häftigt att mitt arbete och engagemang för hållbarhet och återbruk blir uppmärksammat och uppskattat.

Berätta om vad ni arbetar med!

Emelie: Jag arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor i en nystartad grupp på Sweco sedan drygt ett år tillbaka. Vi jobbar brett med strategisk hållbarhetsrådgivning kopplat till den gröna omställningen, vilket kan handla om allt från att stötta med implementering av regelverk i verksamheten till att ta fram beslutsunderlag för företag. Mycket av mitt arbete präglas av det aktuella ämnet grön finansiering där det finns en stor efterfrågan hos kunder att matchas mot bidrag, så kallad miljö- och innovationsfinansiering. Vi ser också ett stort behov från företag att få stöd i att bättre rigga sig för att bli attraktiva för finansiering, som att stärka sitt hållbarhetsarbete inom olika områden.

Simon: Jag är projektledare och återbrukskonsult inom byggnader och stadsdelar. Som återbrukskonsult har jag ett nära samarbete med våra miljöinventerare, och tillsammans kartlägger vi vad som går att återanvända i stora industriprojekt. Vårt syfte är att ta tillvara de resurser som redan existerar och integrera dem i kommande byggnader. Som projektledare får jag samordna aktörsnätverk som vill skala upp återbruk för den specifika regionen. Då är det viktigt att nätverka och vara lyhörd för vad som sker på återbruksmarknaden. Det är inte alltid det är stora projekt, utan det är vanligt med mindre insatser. Vi kan till exempel hitta återbrukade resurser för montrar eller utställningsplatser, likt det som Sweco gjorde i Almedalen med sin återbruksmöbel.

Vad tror ni det var som gjorde att ni valdes ut till listan?

Emelie: En gissning är att det fortfarande är ganska nytt att para ihop hållbarhetsarbete med den finansiella sektorn. Just arbete med kartläggning och rådgivning kring bidrag, gröna lån och gröna obligationer är fortfarande ganska nytt.

Simon: Jag tror att det främst var mitt examensarbete som bidrog till det. Syftet med arbetet var att förtydliga konceptet cirkulärprojektering och försöka höja lägstanivån för återbruk inom byggbranschen. Cirkulärprojektering bidrar till tre viktiga delar: minska klimatpåverkan, minimera avfall, maximera återbruk och säkerställa ekonomisk hållbarhet. Tillsammans bidrar dessa faktorer till en mer hållbar framtid för både människan och planeten.

Varför brinner ni för hållbarhet?

Emelie: Hållbarhet är a och o för mig. Jag har en stark kärlek till naturen och att skydda den. När jag var yngre kretsade mitt intresse mycket kring miljömässig hållbarhet, men i och med studierna så har min förståelse för hållbarhet som begrepp vuxit till att inkludera de sociala och ekonomiska delarna också. Kort och gott brinner jag för hållbarhet eftersom det handlar om att skydda det som är skyddsvärt, oavsett om det handlar om naturen eller människor. Allting hänger ihop.

Simon: Jag tycker att det både är intressant och högst relevant. Det innebär att jag får vara lösningsorienterad och hitta nya arbetssätt för branschen. Jag ser fram emot att få fortsätta att driva på och hitta ytterligare nya lösningar så att byggbranschen kan förbättras och utvecklas!