0 av 0 för ""

En cykelmotorväg enligt Sweco

På ett seminarium nyligen som initierats av Miljöpartiet presenterades olika förslag på en så kallad supercykelväg mellan Malmö och Lund.

Tre företag däribland Sweco hade antagit utmaningen att ta fram varsitt förslag på hur en cykelmotorväg skulle kunna se ut.

Swecos förslag tog fasta på att ett supercykelstråk måste vara gent, snabbt, trafiksäkert och att cyklisterna ska vara priorieterade i korsningar med andra fordon. Även vindskydd var viktigt eftersom den aktuella sträckan är mycket vindutsatt.

– Vi tror att en utveckling av cykeltrafiken och cykelvägnätet är en viktigt del i ett långsiktigt hållbart transportsystem, säger David Edman, trafikplanerare på Sweco.

 Ytterligare ett företag presenterade en särskild mobilapplikation anpassad för cyklisternas behov som skulle samla kartmaterial, servicestationer och tips på sevärdheter bland annat.

Seminariet hade som syfte att lyfta frågan om en supercykelvägoch utbyta erfarenheter och idéer. Förslagen som presenterades kommer att tas upp i den infrastrukturgrupp som kommunledningarna i Malmö och Lund har startat i år.

För mer information
David Edman, david.edman@sweco.se Telefon:+4640167020