0 av 0 för ""

Ulrica Gustafsson och Emma Danielsson framför Angeredsgymnasiet

Publicerad: 2023-08-25

Engagerade elever när Sweco besökte Angeredsgymnasiet

Snart dags för Frihamnsdagarna i Göteborg! Som en uppvärmning besökte Sweco eleverna på Angeredsgymnasiet för att prata samhällsbyggnad och framtid. Vi träffade Ulrica Gustafsson, hållbarhetskonsult, och Emma Danielsson, hållbarhetschef Energy & Industry på Sweco, för att höra mer om dagen.

Hej Emma och Ulrica! Varför besökte ni Angeredsgymnasiet idag?

– Sweco samarbetar med Angeredsutmaningen som försöker skapa goda förebilder i arbetslivet. Vi har tagit fram en tavla som ska inspirera människor som besöker Frihamnsdagarna och visa upp att det går att lösa de utmaningar vi har i samhället, som till exempel brist på el och översvämningar. Och det är medborgarna som väljer vilka lösningar vi ska satsa på! Vi ville att även att de ungdomar som inte besöker Frihamnsdagarna skulle få möjlighet att testa att lösa samhällets problem.

Vilka reaktioner fick ni från eleverna?

– De var engagerade och nyfikna, många ville hjälpa till i samhället. De valde lösningar på samhällets problem väldigt raskt, utan att tveka. Det enda av våra förslag på lösningar som skapade förvånade grimaser var att lösa livsmedelsförsörjningen genom att bland annat odla och äta larver!

Vad ser ni mest fram emot på Frihamnsdagarna nästa vecka?

– Bra diskussioner med besökarna! Sweco är på plats med en monter och där kommer alla som vill ha möjlighet att prova vår tavla och göra sin åsikt hörd. Vi hoppas att skapa engagemang och en vilja och tro på att förändring kan uppnås. Sedan hoppas vi också på många besökare på vårt seminarium, Ett resilient samhälle!

För mer information, kontakta: Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se

Läs mer om Swecos deltagande i Frihamnsdagarna

Läs mer om seminariet Ett resilient samhälle