0 av 0 för ""

Erfarenhet och expertis i fokus när försvarets fastigheter projekteras

I dagens samhälle har säkerhetsfrågan blivit alltmer central. Skydd mot klimatförändringar, terror och organiserad brottslighet efterfrågas av både offentliga organisationer och privata aktörer. För Anders Svensson på Fortifikationsverket och Nadja Golubic på Sweco är detta inget nytt. De har lång erfarenhet av att skydda Sveriges försvarsfastigheter mot olika typer av hot.

Fysiskt skydd handlar om att utforma olika typer av skyddskonstruktioner, något som Sweco och dess föregångare gjort åt Fortifikationsverket i mer än 30 år. Verket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter och är experter inom fortifikation – skydds- och anläggningsteknik – för att kunna bygga och förvalta fastigheter som kan motstå olika typer av hot. Anders Svensson är projektledare och driver Fortifikationsverkets projekt från ett tidigt skede.

– Merparten av våra projekt genomför vi för Försvarsmaktens räkning, men vi har även andra samhällsviktiga kunder som är i behov av fysiskt skydd. I ett första steg handlar det ofta om att göra behovsanalyser och ta fram behovsunderlag. Om vi väljer att gå vidare med ett projekt kommer Sweco in och projekterar åt oss, säger Anders Svensson.

När ett projekt tas vidare till Sweco handlar det om att utforma, dimensionera och utveckla olika typer av skyddskonstruktioner. Hänsyn behöver tas till vilka olika hot man ser och även till olika tillträdesnivåer – hur lätt det ska vara att ta sig ut och in ur en byggnad.

– Vi kan förstås inte berätta några detaljer om våra uppdrag eftersom det råder sekretess, men vårt arbete handlar mycket om att säkra anläggningar ovan och under jord, mot exempelvis vapenverkan och intrång. Vi gör allt ifrån att ta fram utförandeskisser till att projektera färdiga handlingar som entreprenörerna kan bygga efter, säger Nadja Golubic, regionchef och expert på fysiskt skydd på Sweco.

Sweco och Fortifikationsverket har samarbetat kring fysiskt skydd i mer än 30 år, och både Anders och Nadja är glada över hur deras relation utvecklats.

– Vi har en väldigt god relation och det är enkelt och smidigt att anlita Sweco eftersom de känner oss och all kompetens finns samlad på samma ställe. När det dyker upp något brådskande vet jag vem jag kan kontakta och vi kan titta på saker snabbt, säger Anders.

Nadja Golubic tycker också att det är viktigt att känna varandra väl och att utvecklas tillsammans.

– Det viktigaste är att vi förstår varandras behov och strävar mot samma mål. Vår relation bygger på tillit och en ömsesidig förståelse och vi utvecklas tillsammans och lär av varandra hela tiden. För mig personligen är det också väldigt givande att få arbeta med uppdrag som är så oerhört samhällsviktiga, säger Nadja.

För mer information, kontakta:
Nadja Golubic, expert fysiskt skydd, nadja.golubic@sweco.se