0 av 0 för ""

Ett hållbart butikskoncept invigt i Sigtuna

Butikskedjan Lidl har utvecklat ett nytt butikskoncept med hög hållbarhetsprofil i Sigtuna stadsängar. Byggnaden är miljöcertifierad enligt kraven för BREEAM Excellent och Sweco har ansvarat för projekteringen av stommen.

I november invigde Lidl en butik i Sigtuna enligt ett koncept som uppfyller stadsdelens hårt ställda miljö- och hållbarhetskrav. Byggnaden är i trä och på takens sydsidor har solceller placerats i tillräcklig omfattning för att uppnå kraven för energiprestanda enligt BREEAM Excellent. Takets form är anpassat för maximerat solläge. Byggnationen ska inte heller påverka platsens artrikedom. Detta görs med hjälp av ekozoner kring byggnaden och planteringar anläggs på taken.

Swecos konstruktörer har projekterat stommen som består av limträ samt inner- och ytterväggar av KL-trä. Taket är tillverkat av prefabricerade träelement.

– Det arkitektoniska uttrycket av byggnadens tak styrde vår konstruktionslösning. Vi skapade en hybridlösning där konstruktionssystemet, mestadels bestående av limträ, stabiliseras av dragstag i stål, säger Federico Pinna, uppdragsledare på Sweco.

Uppdraget har Sweco har genomfört tillsammans med LINK arkitektur. God samverkan och ett bibehållet helhetsperspektiv är nyckelfaktorer för att skapa riktigt bra projekt och bidra till det framtida hållbara och klimatneutrala samhället.

Sweco har även projekterat stommen för världens första NollCo2-certifierade byggnad.

Kontakt

Federico Pinna, uppdragsledare Sweco, federico.pinna@sweco.se, 072-725 55 03
Sofie Sidoli, pressansvarig Sweco Sverige, sofie.sidoli@sweco.se, 010-484 50 20

Foto: Mikael Olsson & LINK Arkitektur