0 av 0 för ""

Faluns nya resecentrum och bussterminal utformat av arkitekter på Sweco. Foto: Tim Meier

Falu resecentrum vinner arkitekturpris

Swecos projekt Falu resecentrum i Falun har tilldelats Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris 2017. Med priset vill man lyfta god arkitektur inom regionen Gävleborgs och Dalarnas län.

Faluns nya resecentrum har tilldelats Sveriges Arkitekter Gävle Dalas (SADGA) arkitekturpris 2017. Resecentret i Falun stod klart 2015 och är en viktig del i stadens utveckling och ska underlätta till ett mer hållbart sätt att resa.

– Det är alltid kul när ens projekt får uppmärksamhet i branschen och inte minst när det är ett arkitekturpris. Ett bra teamwork och kontinuitet i arkitekturfrågan med tre olika beställare har gett ett bra resultat, säger Mathias Ahlgren, ansvarig arkitekt på Sweco.

Ur juryns motivering
Faluns nya resecentrum och bussterminal bidrar till ett mer hållbart resande och är en viktig del i omvandlingen av Faluns södra centrum. Resecentrets nya ljusa och luftiga huvudentré öppnar utsikten mot stadens landskap och sjön Tisken och fogar samman det gamla stationshuset med bussterminalen på ett hänsynsfullt och funktionellt sätt. Här finns en utsträckt och överskådlig hall, med tydligt avtecknade gater, som samtidigt är början på det kommunikationsstråk som i sin förlängning enkelt och effektivt för staden närmare resecentret. Att även öppna ett stråk ner mot Tisken kan ytterligare stärka anläggningens roll i staden. Terminalens interiör är ett elegant format rum med ett vackert ljusspel, där solida material och moderna fresker i konst och arkitektur lyfter fram staden som ett av UNESCOs världsarv.

Om SADGA
SADGA, Sveriges Arkitekter, lokalavdelningen Gävle – Dala, är en av Sveriges Arkitekters 15 lokalföreningar. Föreningen vill genom sin verksamhet främja förbundets syften och vara en sammanhållande länk mellan arkitekter och planerare av olika slag inom regionen Gävleborgs och Dalarnas län. Bland flera olika mål vill vi betona vikten av att lyfta fram arkitekters kompetenser och kunnande. Vart annat år delar föreningen ut ett arkitekturpris. 

Läs mer om Faluns nya resecentrum här. 

För mer information kontakta: Mathias Ahlgren, ansvarig arkitekt Sweco, 023-464 66, mathias.ahlgren@sweco.se