0 av 0 för ""

Sandra Runsten

”Finansiering är en nyckelfråga för att lyckas med den globala omställningen”

Finansiering är en förutsättning för att kunna genomföra klimatåtgärder och skala upp ambitionerna, och är därför det inledande temat på COP27. Vi träffade Sandra Runsten, utvecklingsekonom och hållbarhetschef för Swecos division Environment & Planning för att ta del av hennes tankar kring temat.

Hej Sandra! Varför är Finance Day den första temadagen under COP27 i Sharm el-Sheikh?

– Finansiering är en nyckelfråga och en katalysator för att lyckas med den globala omställningen. Det finns ett stort behov och intresse världen över för finansiering av innovationer och ny teknik, men för att minska utsläppen och uppnå de övriga hållbarhetsmålen krävs det också att utvecklingsländerna kan investera, bland annat i energiomställning, avfallshantering, vattenreningssystem och ny infrastruktur. Här har finansiering en stor roll att spela, och även den privata sektorn måste engageras.

Var ligger fokus på årets Finance Day?

– En av de viktigaste frågorna för COP i år är finansieringen som riktas mot utvecklingsländerna. Att klimatmötet hålls i Afrika i år är en tydlig signal om detta: vi måste hitta sätt att samfinansiera för att minska investeringsriskerna mot det globala syd. Att lösa utmaningen med utvecklingsfinansiering återfinns tydligt i Parisavtalet, i de globala målen, samt framför allt i Addis Abeba-agendan, som specifikt handlar om utvecklingsfinansiering för att nå hållbarhetsmålen.

Vad hoppas man uppnå under mötet?

– Frågan om grön finansiering var tydlig även förra året när mötet hölls i Glasgow och en av framgångarna där var att den privata sektorn mobiliserade för finansiering av klimatfrågan. Aktualiteten i den frågan har inte minskat i år, med en konfliktfylld omvärld, skenande energipriser och hög inflation. Det är dock tydligt att det krävs garantier eller andra säkerheter från statligt håll för att det här faktiskt ska ske – vilket många hoppas kommer att bli utkomsten av COP27. Det är tydligt att det ligger stor förväntan om handlingskraft i luften nu när det är 30 års-jubileum för klimatkonventionen UNFCCC.

Hur kan Sweco bidra till finansieringen av klimatåtgärder?

– Sweco bidrar på många sätt till den gröna omställningen och samhällsbygget i stort, både på våra hemmamarknader och i flera utvecklingsländer. Vi har också ett nystartat affärsområde som heter Sustainable Finance, inriktat mot just innovationsfinansiering. Där hjälper vi scale-ups och impactbolag att hitta och söka finansiering.

För mer information, kontakta: Sandra Runsten, sandra.runsten@sweco.se

Läs mer om COP27