0 av 0 för ""

Flytande återvinningscentraler en möjlig lösning i Stockholm

Sweco har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för Stockholms stad att införa återvinningscentraler vid stadens kajer. Det är ett led i att utveckla den mobila pop-up återvinningen som finns i Stockholm, med syfte att underlätta för invånarna att återvinna och återbruka utan att behöva ha tillgång till bil.

– Stockholms stad vill undersöka förutsättningarna för flytande återvinningscentraler vilket innebär att en flytande pråm med containrar för återvinning lägger till vid utvalda kajplatser. Det finns över 50 kajer i Stockholms Stad som vi har utvärderat för att se vilka som kan vara lämpliga. Kajerna ska vara lättillgängliga för invånarna och ligga placerade i ett område där många bor. Vi kontrollerade även att det inte finns någon barriär som hindrar gående att lämna sin återvinning. Utifrån de här parametrarna landade vi i tio stycken lämpliga kajer i Stockholm, säger Thomas Sjöström, projektledare på Sweco.

Pop-up återbruk är ett initiativ från Stockholms stad för att hjälpa medborgarna att klara av sin vardag utan att behöva ha tillgång till bil. Tidigare har det funnits grovsoprum i bostadshus där det varit möjligt att återvinna sina ägodelar, men i takt med att dessa utrymmen behövs till annat, satsar staden på pop-up återbruk och eventuellt flytande återvinningscentraler för att ge en ökad service till medborgaren och främja återvinningen.

– Just nu undersöker vi fler lämpliga ytor på land för att se hur vi kan kombinera landbaserade och flytande återvinningscentraler. Det arbetet ska vi vara klara med i augusti i år, säger Thomas Sjöström.

För mer information, kontakta:
Thomas Sjöström, projektledare, thomas.sjostrom@sweco.se

Fotot är taget inom DenCity3 projektet i Göteborg. Fotograf: Fredrik Wilkensson