0 av 0 för ""

Charlie Gullström

”Forskning och praktik behöver gå hand i hand”

Under forskningstemat på COP27 diskuteras nya rön, rapporter och rekommendationer relaterat till klimatförändringarna. Detta för att forskarnas åsikter ska föras in i samtalet, säkerställa att klimatarbetet baseras på en vetenskaplig grund, samt för att ge möjlighet för olika intressenter att engagera sig. Vi tog en pratstund med Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg på Sweco för att höra mer om hur forskning och praktik hänger ihop.

Hej Charlie! Hur ser du på forskningens roll när det gäller att bromsa klimatförändringarna?

– Forskningen har förstås en otroligt viktig roll här. I synnerhet för att ta fram metoder och för att följa upp och utvärdera effekter. Sedan arbetar inte forskare i ett vakuum, utan alltmer i projektsamarbeten direkt med städer och företag. Detta för att omsätta resultat genom samverkan så att det driver fram nya lösningar i samhället. Vi på Sweco deltar ofta i sådana forsknings- och innovationssamarbeten och som samhällsbyggnadskonsulter arbetar vi i nästa led, med att tillämpa metoderna i praktiken, tolka och omsätta för en specifik kontext. Forskningen och implementeringen behöver gå hand i hand för att vi ska lyckas.

Du är forsknings- och innovationsstrateg – vad innebär den rollen?

– Jag leder en satsning som handlar om Swecos erbjudande till alla de städer som just nu befinner sig i omställning. Klimatfrågan är i fokus och driver på alla andra frågor som rör stadsutveckling, social hållbarhet och digitalisering av samhällsbyggnadssektorn. Vi har många städer som behöver bygga bostäder samtidigt som de ska klara klimatmålen och det är förstås en stor utmaning! Här kan Sweco stötta, och tillsammans med andra aktörer kan vi hitta lösningar på de komplexa utmaningar som finns. Jag upplever att Sweco sitter på en enorm resurs, en praktikbaserad kunskapsbas som har byggts upp över lång tid, och i samarbete med forskarna, näringslivet och civilsamhället kan vi göra skillnad för klimatet. Samskapande är verkligen vägen framåt!

Vilka projekt arbetar du med just nu?

– Exakt just nu är det slutspurt för Stockholm stad som vi stöttar i en ansökan för att ta sig igenom nålsögat att bli en av 30 pilotstäder inom EU:s Cities Mission – Stockholm är redan med i satsningen 100 klimatneutrala städer i Europa 2030 – vi hjälpte staden i första vändan och förstås är det viktigt att även den här ansökan går vägen. De senaste veckorna har jag även jobbat med en studie som visar värdet av att planera för cirkulära städer, som bland annat konstaterar att energibehovet i en cirkulär stadsdel endast blir en fjärdedel, jämfört med hur vi planerar för en bra hållbar stad idag. Det är en enorm skillnad och jag ser cirkulär ekonomi som en enormt viktig strategi för att accelerera klimatomställningen. Min kombinerade erfarenhet av forskning  och praktik kommer till sin rätt på Sweco och det blir också tydligt för mig att forskningen har en plats på alla nivåer, från de stora klimatrapporterna som ger oss en måttstock att arbeta utifrån, till praktikbaserad och designdriven forskning och tillämpning i konsultledet, med resultat som kan inspirera och vägleda andra i klimatarbetet.

För mer information, kontakta: Charlie Gullström, charlie.gullstrom@sweco.se

Läs mer om COP27