0 av 0 för ""

Forskningsfartyg

Publicerad: 2021-11-23

Först i Europa att testa ny teknik som renar sediment

Många havsområden, sjöar och vattendrag i Sverige har bottnar med förorenade sediment. I forskningsprojektet SafeSed är Sweco med och undersöker möjligheten att ta bort organiska föroreningar med hjälp av ny innovativ teknik för att främja en frisk och giftfri vattenmiljö.

Nyligen genomförde projektet en lyckad fältstudie utanför Bureå i Västerbotten med utsättning av den innovativa sedimentsaneringstekniken SPEARS. Det här är första gången som SPEARS-tekniken används i Europa.

Spears-matta sänks ner i Bureån

En SPEARS-matta sänks ner i Bureån. Foto: Peter Lundström

– Det har varit fantastiska dagar i fält och det är inspirerande att se hur väl projektparternas olika kompetenser kompletterar varandra, och hur vår samverkan öppnar dörrar för nya projekt. SPEARS-tekniken har potential att göra skillnad i hur man hanterar förorenade sediment både i Sverige och andra delar av världen, och att forskningen kan leda till konkreta åtgärder gör att den i mitt tycke blir än mer spännande, säger projektledaren Stina Jansson, Umeå Universitet.

Undersöker om SPEARS fungerar i fiberrika sediment och kalla klimat

SPEARS tar bort organiska föroreningar från sedimenten utan att muddra, vilket gör att ingreppet i ekosystemet blir mindre omfattande och att stora mängder förorenade massor inte behövs läggas upp på land. Målsättningen för SafeSed-projektet är att undersöka förutsättningarna för att använda SPEARS i fiberrika sediment och i kalla klimat.

De SPEARS som projektet satt ut utanför Bureå ska tas in under hösten 2022 och utvärderas vid Umeå universitet. Fältstudien i kombination med labbförsöken kommer att ge värdefull information och kunskap kring vilken potential SPEARS-tekniken har för sanering av svenska sediment i våra sjöar, vattendrag och marina miljöer.

Projektet är en samverkan mellan olika kompetenser

Projektet leds av Umeå universitet och utförs i samarbete med Sweco, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Mora kommun och amerikanska företaget ecoSPEARS. Arbetet möjliggörs genom ett anslag från Sveriges Geologiska Institut (SGI), inom forskningsprogrammet TUFFO, och med hjälp av resurser från Umeå Marina forskningscenter (UMF).

– Det känns roligt att vara med i ett projekt där Swecos breda kompetens inom förorenade områden och hållbarhet får stå i fokus. Att få göra detta i samverkan mellan Umeå Universitet, SGU och ett innovationsdrivet företag som ecoSPEARS känns extra kul. Projektet kommer att ge viktig kunskap inför framtida åtgärder av de stora områden med fiberbankar som finns längs med vår kust, säger Magnus Bergknut, uppdragsledare, Sweco.

Forskningsteamet SafeSed

Hela teamet i TUFFO-projektet SafeSed. Från vänster: Sergie Albino (ecoSPEARS), Samuel Bergquist (Sweco), Peter Granlund (UMF), Lisa Lundin (UmU), Devon Miller (ecoSPEARS), Eva Weidemann (UmU), Evan Duga (ecoSPEARS), Stina Jansson (UmU), Mikael Molin (UMF) Foto: Peter Lundström