0 av 0 för ""

Förtydligande av rapporten 100 procent förnybart

Sweco undersökte 2017 två alternativa vägar till ett 100 procent förnybart kraftsystem på uppdrag av Skellefteå kraft, som resulterade i rapporten ”100% förnybart”. Rapporten har den senaste tiden använts som underlag för debatter om olika energikällor och kostnader kopplat till detta. Med anledning av detta kommer här ett förtydligande om rapporten.

Den politiska målsättningen i Sverige är att utveckla kraftsystemet till att vara 100 procent förnybart till 2040. I rapporten analyserar Sweco två olika scenarier mot 100 procent förnybart. Det ena produktionsscenariot fokuserar på en lösning med landbaserad vindkraft och effekthöjning för den befintliga vattenkraften samt solkraft. Det andra scenariot innebär en produktionsmix med land- och havsbaserad vindkraft, en betydande produktion från solkraft samt extra spetskapacitet i form av gasturbiner.

Med anledning av de diskussioner som förekommit om kostnader för olika kraftsystem där Sweco har refererats till förtydligar rapportförfattare Frank Krönert:

– I vår bedömning av investeringskostnader ingår såväl elproduktionsinvesteringar och nätinvesteringar som investeringar i energilager och efterfrågeflexibilitet, från år 2017-2050. Det är viktigt att komma ihåg att en stor del av totalkostnaden av investeringar på de dryga 1.500 miljarder som vi kommit fram till i rapporten handlar om reinvesteringar i befintliga anläggningar, som skulle ha uppkommit oberoende av vilken väg man väljer att ta. Det finns inga produktionsalternativ som sparar 1000 miljarder under den tidsperioden, säger Frank Krönert, principal consultant på Sweco.

För mer information, kontakta:

Frank Krönert, principal consultant Sweco och rapportförfattare, 070-6195687, frank.kronert@sweco.se

Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 03 66, hanna.haeggstrom@sweco.se