0 av 0 för ""

Fossilfria godstransporter är målet i nytt logistikområde

Det behövs ny kunskap och nya strategier för att utveckla hållbara godstransporter och logistikcentrum. Nu pågår ett projekt som ska titta på vad som behövs för att möjliggöra fossilfria transportkedjor vid utvecklingen av ett nytt stort logistikområde i Södertälje och Nykvarns kommuner, Stockholm syd. Sweco har skapat detta projekt i samarbete med intressenter för att hitta en helhetslösning för godstransporter kring området, som förutom Stockholm syd även inkluderar Södertälje hamn. Resultaten i projektet ska skalas upp för möjlig användning av andra logistikområden runtom i Sverige.

I Södertälje och Nykvarns kommuner pågår utvecklingen av Stockholm syd, ett stort logistikområde på ca 1000 ha som ligger mellan E20 och Svealandsbanan, 30 minuter söder om Stockholm. Intresset för etableringar i området är stort och kommunerna vill att området ska få en hållbar inriktning. För att reducera effekterna av den tillkommande vägtrafiken har Trafikverket tillsammans med Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Södertäljehamn genomfört en så kallad åtgärdsvalsstudie.

– En rekommenderad åtgärd i denna var att möjliggöra elektrifierade transporter mellanlogistikområdet och hamnen. Det är ett viktigt led i att nå målet om att Stockholm Syd ska vara ett hållbart och innovativt logistik- och verksamhetsområde utifrån näringslivets behov, säger Johan Johansson, Sweco.

Målet –en helhetslösning för godstransporter

Nu startar en fördjupning av detta projekt där Sweco har fått uppdraget att utveckla hållbara godstransporter och logistikcentrum med avseende på teknik, ekonomi och regulatoriska förutsättningar. Projektet finansieras av TripleF-programmet, Trafikverkets forskning-och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

– Målet är att ta fram en förstudie för elektrifierade godstransporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade synergieffekter. Lösningarnaska kunna användas vid andra logistikområden runtom i Sverige, berättar Maria Xylia, Swecos expert på elektrifierade transporter.

Projektet samordnas av Sweco och genomförs i samverkan med ett 15-tal aktörer, bland annat de två kommunerna, Scania, Södertälje hamn och DB Schenker.

– Tillsammans har vi möjlighet att hitta lösningar och idéer som kan ta Stockholm Syd, Södertälje kommun och hela transportsektorn in i framtiden. Det här projektet blir ett led i arbetet med att nå vårt mål om att utsläppen i kommunen ska var netto noll år 2030 berättar Maria Wikenståhl, trafik-och utredningsingenjör, Södertälje kommun.

För ytterligare information,kontakta:

Johan Johansson, projektledare, 070-762 32 60, johan.p.johansson@sweco.se

Maria Xylia, expert elektrifierade transporter, 076-0693452, maria.xylia@sweco.se