0 av 0 för ""

Framgångsrikt vattenkraftsprojekt i Laos

Under drygt åtta år har sammanlagt 120 medarbetare från Sweco arbetat med utbyggnaden av vattenkraftsanläggningen som nu står färdig i Bolikhamsayprovinsen i centrala Laos.

Uppdraget startade 2006 när Sweco fick erbjudande om att genomföra
lämplighetsstudie för en komplicerad utbyggnad av den redan existerande
vattenkraftsanläggningen Theun Hinboun i centrala Laos. Efter analys av flera
svåra tekniska utmaningar, bland annat en misstänkt läckande karstformation i
det omgivande berget som ska dämma in den 107 kvadratkilometer stora vattenreservoaren, stod det 2008 klart att det tekniskt sätt var möjligt att genomföra utbyggnaden.

Sweco fick då uppdraget att entreprenadleda hela genomförandet från första schakt till slutlig mekanisk och elektrisk slutbesiktning. Ett helhetsåtagande där medarbetare från många av Swecos ingenjörsdiscipliner och verksamhetsdelar samarbetat.

Utbyggnaden omfattade två separata kraftstationer om 55 MW respektive 220 MW, en 72 meter hög betongkompakterad (RCC) dammkonstruktion, en sex kilometer lång tilloppstunnel driven med TBM teknik samt cirka 50 kilometer 115 kV och 85 kilometer 230 kV kraftledning.

Kaj Möller, kaj.moller@sweco.se, telefon:+4686956503