0 av 0 för ""

Framkomlighet för cyklister utreds i Finland

På uppdrag av Helsingfors stad pågår just nu en studie om framkomlighet för cyklister. Syftet med studien är att identifiera var det finns problem i framkomligheten samt identifiera olika typer av framkomlighetsstörningar för cyklister i Helsingfors. Resultatet av studien ger staden underlag för att fatta rätt prioriteringar om förbättringar i Helsingfors cykelnät.

Metoden som används i studien är utvecklad av Sweco och användes första gången av Sweco under 2009 i en framkomlighetsstudie för Stockholms stad. Under 2013 genomfördes en uppföljningsstudie med samma metod i Stockholm. Metoden innebär att cykeltrafiken studeras utifrån ett cyklistperspektiv med hjälp av gps och kamera.

– Det är roligt att Helsingfors vill göra en framkomlighetsstudie med samma metod som den vi genomfört i Stockholm och att vår kunskap efterfrågas även utanför Sveriges gränser, säger Louise Bergström, projektledare för uppdraget.

Under en vecka cyklade två av medarbetarna i projektet under tre dagar en sträcka på cirka 50 mil med syfte att samla in data. När resultatet av Helsingforsstudien är klart kommer det att jämföras med framkomlighetsstudierna som genomförts i Stockholm.

– Det ska bli intressant att jämföra resultatet med studierna som vi genomfört i Stockholm för att se om det finns någon skillnad mellan städerna när det gäller framkomligheten för cyklister, säger Louise Bergström.

Oskar Malmberg är en av Swecos konsulter som cyklat igenom 55 kilometer av Helsingfors cykelvägnät och mätt framkomligheten med hjälp av gps och videokamera. Lyssna på radiointervju med honom här.

Läs mer om uppdraget på Svenska Yle