0 av 0 för ""

När arkitekter på Sweco träffar elever i Gävle, uppstår både inspiration och nya infallsvinklar i yrket som arkitekt.

Framtidens arkitektur skapas av våra barn

Vad är arkitektur och hur ska vi bo i framtiden? När arkitekter på Sweco träffar skolbarn i Gävle, uppstår både inspiration och nya infallsvinklar i yrket som arkitekt. Under workshops arbetar arkitekter och barn tillsammans kring både riktiga och fiktiva uppdrag.

Vad är arkitektur, hur utformas bra arkitektur, hur ser staden ut idag och hur ska vi bo i framtiden? Detta är några av frågorna som Gävles skolbarn får svara på när arkitekter på Sweco håller workshopen Unga arkitekter med dem. Som ett initiativ att öka intresset för arkitektur och stadsplanering redan i ett tidigt skede valde Jonas Dahlsten, arkitekt och kontorschef på Sweco i Gävle, tillsammans med sina kollegor att starta upp workshops med stadens elever. Hittills har de träffat barn i grundskolan, men förhoppningen är att även möta gymnasieelever.

– Responsen som vi får är väldigt positiv. Många elever tycker att initiativet är bra då det idag på flera skolor tagit bort den obligatoriska praoperioden. Då blir detta en möjlighet för barnen att besöka ett kontor och få kontakt med näringslivet, även om det bara är under en kort tid, säger Jonas Dahlsten, ansvarig arkitekt på Sweco i Gävle och initiativtagare till projektet.

Workshopen pågår under två timmar där eleverna får en föreläsning om ämnet arkitektur för att sedan fördjupa sig i en frågeställning där ämnet alltid är kopplat till skolans läroplan. Tillsammans skissar man, bygger i lera och lego. Planen är att använda sig av på både reella och fiktiva projekt, allt från lekplatsplanering, kollektivtrafikplanering till tomma infill-tomter i staden.

– En återkommande faktor som vi kan se är betydelsen av vatten, både inomhus och utomhus. Vid samtliga tillfällen har det framkommit att just vatten är ett inslag som många av barnen anser viktigt i sin närmiljö. Det behöver inte handla om en fontän utan kan vara hur man integrerar dagvattenhanteringen och gör det till ett inslag i gestaltningen. Vilket vi kan ta vidare i vårt arbete, säger Jonas Dahlsten.


För mer information kontakta:
Jonas Dahlsten, jonas.dahlsten@sweco.se , tfn. 026 66 27 72