0 av 0 för ""

”Framtidens badanläggningar är inte bara hållbara, utan också flexibla”

På konferensen Framtidens badanläggningar samlas landets experter inom området för att diskutera hållbarhet, säkerhet och ekonomi. Swecos Erik Svensson, uppdragsledare installation, och Jack Lindgren, arkitekt, föreläser om badanläggningar från dåtid till framtid.

Tre snabba med badhusexperterna Erik Svensson och Jack Lindgren

Hej Erik och Jack! När började man egentligen bygga badhus i Sverige?
– ­Det vet man inte exakt, men troligen någon gång på 1500-talet. Badhusen byggdes då primärt för tvagning, eftersom det inte fanns möjlighet till det i bostäderna. Många av simhallarna vi har idag byggdes i slutet av 60-talet och början på 70-talet, innan kommunsammanslagningen som skedde då. Man insåg att man kanske inte skulle få en simhall på sin ort annars. Många av dessa simhallar är i dåligt skick idag och börjar nå den tekniska livslängden på en simhall – femtio år. Det betyder att vi står inför en omfattande renovering och nybyggnation av våra simhallar.

Vilken betydelse har badhusen haft?
– Initialt var de mycket viktiga för folkhälsan – att tvätta sig medförde helt enkelt att vi fick färre sjukdomar. Då vi inte är välsignade med bra väder året runt i Sverige har badhusen också varit viktiga för simkunnigheten. De har också spelat en viktig roll i samhället, eftersom det har varit en plats där invånarna samlats för umgänge, träning och rekreation.

Hur ser framtidens badhus ut?
– De senaste tjugo-trettio åren har byggteknik och kunskap utvecklats mycket i Sverige och dagens simhallar är förstås mer energieffektiva och hållbara. I framtiden kommer vi troligen att bygga badhus med kombinationsbassänger, som kan nyttjas till flera olika aktiviteter. Bassängerna byggs med höj-, och sänkbar botten och med flyttbara mellanväggar, så att djup, form och storlek kan ändras. Även läktarna kommer att vara mobila för att kunna nyttjas vid tävlingar.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Svensson, erik.svensson@sweco.se