0 av 0 för ""

Framtidens besökscentrum vid Dalarnas Meteorum

Swecos arkitekter presenterar i dagarna ett antal idéskisser för hur den historiska platsen Meteorum kan utformas med ett besökscentrum i form av byggnader och utkikstorn i trä. I närliggande orter anläggs filialer som skapar en egen profil och tolkning av det världsunika området.

Dalarna har en unik ställning i världens geologiska historia. Det band av sjöar som tillsammans bildar Siljansringen är ett storslaget avtryck från det meteoritnedslag som för miljoner år sedan skapade trakten. Än idag kan vi se spåren av nedslaget.

Konceptet Meteorum har utvecklats för att åskådliggöra detta, skapa visuell förståelse och att göra området tillgängligt, både för de boende i regionen och för besökande turister. Bland annat föreslås ett besökscentrum vid epicentrum där angränsade kommuner kan planera egna aktiviteter och funktioner.

– Det är givetvis svindlande att en så plötslig händelse för så länge sedan, vars storslagna spår syns än idag, ger oss sådana spännande möjligheter för framtiden, säger ansvarig arkitekt Alessio Boco på Sweco.

Idéskissen som Swecos arkitekter har tagit fram i samarbete med initiativtagarna Thomas Jacobs och Hans Hassle med rötter i byn Västberg utanför Rättvik visar ett möjligt sätt att gestalta besökscentrumet på nedslagplatsen. Skissen utgörs av ett utkikstorn i trä, kanske världens högsta trätorn, förankrat i en sockel med publika funktioner. För att förstärka den lokala identiteten har en viktig utgångspunkt varit arvet från skogs- och gruvnäringen, kopplingen till hur meteoritnedslaget faktiskt skapat flora, fauna och moderna industrier i omgivningen.Förslaget kan användas som en strategi för näringslivets samverkan i Dalarna.

– Att Siljansringen är unik i sitt slag råder det ingen tvekan om. Vi har en möjlighet att skapa någonting bestående för kommande generationer och för regionen som sådan. Vi hoppas att detta lyfter fram Sverige som världsunikt och då inte bara i geologiska samanhang, eftersom effekterna av projektet Meteorum kan bli ansenliga, säger Lars Texas Frändberg, regionchef på Orica som stödjer projektet.

Förutom Swecos arkitekter är även Swecos konstruktörer och samhällsanalytiker delaktiga i projektet.

För mer information, kontakta:
Alessio Boco SAR/MSA Sweco Architects, +46 (0)76-809 04 62, alessio.boco@sweco.se