0 av 0 för ""

Framtidens kollektivtrafik utvecklas i Malmö

Malmö satsar på nya Superbusskonceptet för ökad kapacitet och snabbare framkomlighet. Sweco anlitas för åtgärder inom trafiksäkerhet, framkomlighet, beläggning av körfält och anpassning av hållplatser. Det är Malmö Stad i samverkan med Skånetrafiken och Nobina som är beställare av uppdraget.

En sträcka på åtta kilometer mellan Rosengård och Västra Hamnen ska anpassas till framtidens kollektivtrafik. Ökad trafik och kapacitetsbrist har medfört låga medelhastigheter med dålig komfort på körbanan, därför ersätts busstrafiken på linje fem av Superbusskonceptet, en 24 meter lång buss med dubbla leder och med plats för cirka 90 passagerare.

I Swecos uppdrag ingår att planlägga och anpassa de nya kollektivkörfälten för de nya bussarna där trafiksäkerhetsåtgärder liksom övergångställen och vägupphöjningar ingår samt signalreglerade korsningar och kollektivtrafiksignaler.

– En god framkomlighet är grundläggande för dagens trafiksystem. Genom att utveckla den befintliga kollektivtrafiken kan vi förbättra framkomligheten utan att äventyra säkerhet eller miljöpåverkan, säger Patrik Borgkvist, Uppdragsledare på Sweco.

De nya kollektivkörfälten kommer att tas i bruk under sommaren 2014.