0 av 0 för ""

Framtidens kontor

Publicerad: 2021-11-26

Framtidens kontor – vad är attraktivt när medarbetarna får välja?

Hur kommer arbetsplatserna att förändras och se ut framöver? Den aktuella frågan besvaras i en nyligen publicerad rapport som Sweco tagit fram i nära samarbete med fastighetsbolaget Diös. I rapporten framkommer att efterfrågan på moderna och varumärkesstärkande kontor i rätt lägen ökar i mellanstora städer i norra Sverige, där digitaliserade arbetssätt och kortare pendlingstider är några av framgångsfaktorerna.

Vi befinner oss i en tid när nyetablerade företag i norra Sverige håller på att bli landets största arbetsgivare och utflytten från storstäderna till mellanstora städer är ett faktum. Vi är på väg ut ur en pandemi och distansarbete har konstaterats vara både effektivt och omtyckt. Hur påverkar detta arbetsplatsernas möjlighet att locka medarbetare?

Swecos arkitekter har tillsammans med Diös tagit fram rapporten Framtidens kontor – i mellanstora svenska städer. Syftet med rapporten är att identifiera vilka utvecklingsfaktorer som påverkar hur vi utformar kontor i framtiden, men även vad effekten blir av de nya arbetsplatserna.

– Förändrade normer och värderingar har tillsammans med det utbredda distansarbetet under pandemin påverkat möjligheterna för kontoren i landets mellanstora städer. Dessa städer kan erbjuda en ökad livskvalitet med acceptabla boendekostnader och närhet till natur på ett annat sätt än storstäderna, säger Peter Järvholm, arkitekt på Sweco Architects och en av ansvariga för rapporten.

I rapporten framkommer att kontoren ställer allt högre krav på smarta tekniska förutsättningar, trygghet och miljö. Även hållbara förutsättningar som att lokalerna ska vara miljöcertifierade, tillhandahålla förnyelsebar grön energi och erbjuda smarta mobila lösningar som underlättar hållbara resor till och från arbetet efterfrågas i stor utsträckning. Kontoret kommer att ses som en nod för ett starkt varumärke och en mötesplats för såväl internt som externt relationsskapande.

Peter Järvholm menar vidare att framtidens kontor behöver en ny storts flexibilitet där man kan planera och utveckla byggnader långsiktigt, och med smarta metoder enkelt anpassa dem för nya förhållanden och användning. Det blir även allt viktigare att hitta rätt kombinationer av delade funktioner, som till exempel mötesytor och hälsofrämjande funktioner, för att attrahera den nya tidens medarbetare.

Rapport framtidens kontor 2021-11-25

För mer information, kontakta:
Peter Järvholm, peter.jarvholm@sweco.se