0 av 0 för ""

Klassrum med ljussättning

Publicerad: 2021-12-20

Framtidens skola byggs i Iggesund

Pedagogisk utveckling med stöd i arkitektur, ljussättning och ljuddämpning står i centrum när Iggesunds skola utanför Hudiksvall byggs om och moderniseras. Ombyggnationen är samtidigt en testbädd för ett forskningsprojekt där ljuset anpassas efter aktiviteten och rummets funktion.

Ombyggnationen av Iggesunds skola är i full gång och målet är att lokalerna ska möta verksamhetens pedagogiska utvecklingsarbete och nya organisation med rumsfunktioner som stöder och underlättar skolans vardag. Man går från en traditionell skolmiljö med hemklassrum till varierande gruppstorlekar ledda av arbetslag i anpassade hemvistmiljöer.

Projektet befinner sig i den första av flera etapper, och i en av byggnaderna har verksamheten redan flyttat in och kunnat ta del av de nya funktionerna och miljöerna.

– Vi har fått mycket positiv feedback från såväl elever som rektorer, pedagoger och städpersonal, och det känns förstås jätteroligt, säger Swecos Åsa Rodenkirchen Machado, uppdragsansvarig arkitekt för projektet och sakkunnig i skolmiljöer.

Akustiken är beaktad redan i planlösningen, där vissa väggar är vinklade och planen noga zonerats för att minimera störningar när grupper byter rum. Swecos experter har arbetat med dämpande och diffuserande paneler som också bidrar med naturmaterial och karaktär.

– Reaktionerna på akustiken har varit överväldigande. Det blir en helt annan studiero när ljudet inte studsar runt som tidigare. Nu jobbar vi med programmering av belysningen och det tycker många också är väldigt spännande, berättar Åsa.

Parallellt med ombyggnationen leder Swecos arkitekter ett forskningsprojekt för Energimyndigheten tillsammans med KTH-A Ljusdesign och HiG. Det syftar till att ta fram underlag inför utfasningen av T8-lysrör i skolmiljöerna, och Iggesunds skola är projektets testbädd där man samarbetar med elever, personal och ledning för utvärdering och tester. När verksamheten kan styra belysningen uppenbaras helt nya möjligheter, och i och med att ljusnivåerna anpassas efter aktiviteterna minskar energiåtgången.

– Vår tes är att modern pedagogik ställer krav på en mer påverkbar och varierad belysning, motsvarande moderna krav på inredning och planlösning. Vi arbetar med ställbara armaturer och undersöker hur belysningen bäst kan styras av brukarna och hur vi gör för att belysningen ska kunna följa med genom förändringar i möblering och rumsfunktion, säger Åsa.

Sweco har arbetat länge i projektet, från att vara inspiratör och bollplank i processen till generalkonsultuppdraget för den första etappen, med arkitektur, el, VVS, akustik, ljusdesign, landskap, BAS P, brand, kalkyl och tillgänglighet.

– Vi är väldigt stolta över att få delta i ett projekt där både kommun och verksamhet visar ett så stort engagemang och framtidstro. Att få serva dem med förslag, stöd och tolkningar är mycket givande, säger Åsa Rodenkirchen Machado.

För mer information, kontakta: Åsa Rodenkirchen Machado, asa.machado@sweco.se