0 av 0 för ""

Fyra år med Angeredsutmaningen – Swecos samverkan med gymnasieelever

Sweco i Göteborg är sedan 2014 engagerade i Angeredsutmaningen, ett initiativ av Angeredsgymnasiet, där företag genom sin närvaro och engagemang försöker vara en förebild och väcka nyfikenhet för samhällsfrågor bland skolans elever. Vi träffar Asal Josefsson, rektor för skolan, för att höra mer om satsningen och vilka positiva effekter hon kan se.

Hej Asal, varför valde ni att göra en satsning som Angeredsutmaningen?

– Genom Angeredsutmaningen hoppas vi kunna hjälpa ungdomarna på skolan att skapa ett nätverk, få vuxna förebilder och se bredden av olika yrken inom näringslivet.

Angeredsutmaningen har pågått sedan 2013, kan du hittills se något resultat?

– Det är svårt att mäta ett initiativ som Angeredsutmaningen, men det vi ser är högre resultat, så som bättre betyg och att fler blir godkända, och att vi numera har kö till våra gymnasieprogram. Många av våra elever som går på skolan idag, men även de som gått vidare till studier på högskolan, berättar själva om vikten av att få den här möjligheten att på olika sätt samverka med näringslivet i skolans miljö.

Vad bidrar näringslivet med och varför är det viktigt att samarbeta med företag som Sweco?

– Genom att medarbetare från olika företag berättar om sina yrken och vägen dit får eleverna upp ögonen för yrken som de annars inte hade känt till. Flertalet företag, däribland Sweco som har ett stort engagemang, bidrar även genom att bland annat stötta eleverna med läxhjälp, anordna studiebesök, dela ut stipendier till avgångselever kopplat till gymnasiearbete eller vidare utbildning.

Samarbete med näringslivet är viktigt ur olika perspektiv. För oss är det en del av skolans uppdrag att ha en verklighetsförankrad undervisning som ska inspirera elevens studieväg, till vidare utbildning och arbete. Vi försöker också att verka för en inkluderande miljö, så att steget från Angered till jobb och studier inte ska kännas så främmande för eleverna. Vi ser också, tillsammans med de företag som vi samarbetar med, vikten av att näringslivet får vara med och inspirera ungdomarna till sin långsiktiga rekryteringsplan.

Har initiativet spridits till någon annan stad i Sverige?

– Angeredsutmaningen som arbetsmetod har uppmärksammats av både lokala och nationella politiker. För att kunna sprida initiativet vidare till fler skolor har man på lokalt håll avsatt pengar, men jag hoppas att det även sprids till fler delar av landet och inte bara i Göteborg.

Studiebesök och visning av en ny stadsdel och grupparbete på kontoret

Som ett exempel på samhällsengagemang och som en del av företagets CSR-arbete har man på Sweco i Göteborg valt att engagera sig i Angeredsutmaningen. Detta gör man genom att regelbundet anordnar olika aktiviteter och studiebesök tillsammans med eleverna. Senaste aktiviteten var en visning av den nya stadsdelen Kongahälla i Kungälvs kommun. Efter besöket fortsatte dagen på Swecos kontor med olika gruppövningar och diskussioner.

– Det var en strålande vinterdag med många bra diskussioner och nya möten. Det är jätteintressant att träffa och prata med eleverna och höra om deras syn på samhällsutveckling och viktiga frågor. Det var allt från hur man arbetar med energiförsörjning i projekt till hur man ser på sociala frågor, säger Maria Nordin, konsult på Sweco som höll i dagen tillsammans med några kollegor från Göteborgskontoret.