0 av 0 för ""

Valon Hasanaj

Publicerad: 2023-04-05

”Genom att återanvända massor kan vi spara pengar och minska koldioxidutsläppen”

Valon Hasanaj leder Swecos geo- och bergtekniker och deltog häromdagen på Sveriges Bergmaterialindustris branschdag för att tala om cirkulära massor i infrastruktur. Vi passade på att ställa tre snabba frågor.

Hej Valon! Vad talade du om på SBMI:s branschdag?

– Jag berättade om Swecos Urban Insight-rapport som handlar om masshantering i infrastrukturprojekt. Det är ett viktigt område och en förutsättning för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. Om hanteringen av massor blir mer cirkulär minskar vi inte bara utsläppen – vi kan också spara naturliga livsmiljöer och frigöra mer mark när det blir färre stenbrott och deponier.

Varför är det viktigt att prata mer om cirkulär masshantering?

– Material för framtagning och underhåll av infrastruktur används universellt, men den genomsnittliga medborgaren har ofta begränsad kunskap om hur materialet hanteras – trots att stenmaterial utgör det andra största flödet i samhället efter vatten. Genom att återanvända befintliga massor i våra projekt kan vi spara pengar och samtidigt minska koldioxidutsläppen. Bara i Region Stockholm ligger masshantering bakom ungefär 28 % av länets klimatutsläpp från tunga transporter.

Vad hoppas du på framöver?

– Jag hoppas att vi ser fler upphandlingar där återanvändning av massor finns med som ett krav, att våra kunder ställer tydliga krav på oss som leverantörer, samt att vi får en lagstiftning som blir tydlig och användarvänlig. Det handlar om många små åtgärder som tillsammans kan göra stor skillnad, både för kundernas ekonomi och för vår resa inom den gröna omställningen.

För mer information, kontakta: Valon Hasanaj, valon.hasanaj@sweco.se