0 av 0 för ""

Vadym

Publicerad: 2022-03-29

”Geodata och digitalisering är nycklar i en hållbar samhällsutveckling”

Vadym Sokol, konsult och affärsutvecklare inom GIS och geodata på Sweco deltog i förra veckan i en paneldiskussion om framtid och utveckling i branschen arrangerad av högskolan i Gävle, FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation (FAO).

Hej Vadym! Vad bidrog du med i panelsamtalet?

– Jag fick möjligheten att presentera viktiga branschinsikter om geodata i både Europa och Sverige samt hur Sweco arbetar med sin strategi för att utveckla och rekrytera nya talanger inom området. Det var ett sant nöje att få prata behov och utveckling tillsammans med andra deltagare och branschexperter.

Vad händer inom geodataområdet just nu?

– Digitaliseringens era har verkligen kommit, och utvecklingen av all ny teknik hjälper oss att bygga hållbara, effektiva, säkra, repeterbara och skalbara lösningar. Kopplingen mot ny teknik som AI och Big Data, IoT-sensorer som strömmar realtidsinformation i båda 2D- och 3D-miljöer och utveckling av geocentriska system och applikationer är något vi på Sweco jobbar med idag, och det är högt upp på listan i alla institutioner och organisationer..

Vilka insikter tar du med dig från dagen?

– Att det finns stor efterfrågan på GIS-kompetens på marknaden och att alla är överens om att geodata och digitalisering verkligen är nycklar för att jobba mot en hållbar samhällsutveckling. Det gör också att vi  behöver attrahera fler talanger till vår bransch med en förmåga att utveckla, lära och förnya. Universitet och utbildningsinstitutioner är under press att utveckla nya program som ska fokusera på bryggan mellan GIS och AI, Big Data, IoT, BIM och systemintegration. Att vårda och utveckla befintliga medarbetare är också väldigt viktigt. På Sweco satsar vi bland annat på utbildning, GIS-dagar och internationella kompetensutbyten.

Hur delar du med dig av din kunskap till andra framöver?

– Jag hoppas att jag kan få fortsätta inspirera andra, och speciellt de som behöver det mest just nu. Jag är själv född ukrainare och blev efter min föreläsning kontaktad av en professor på ett av Ukrainas ledande universitet, NUBIP – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine – med en förfrågan att hålla en inspirationsföreläsning för studenter om just trender inom geodata. Studenterna har precis återvänt digitalt till sina studier och behöver motivation i den svåra tid de befinner sig i just nu.

Om GIS
GIS står för Geografiska-Informations-System och är ett samlingsnamn för programvaror för att hantera och visualisera geografiska data. Geografiska data, eller kort geodata, är platsbunden data som beskriver läge, utbredning eller riktning, ofta med hjälp av koordinater. Det är alltså platsbunden data som är en affärskritisk komponent för att jobba med olika processer som bygglov, plan- och detaljplanering, utveckling av infrastruktur och smarta städer och samhällen.

För mer information, kontakta:
Vadym Sokol, konsult och affärsutvecklare inom GIS och geodata, vadym.sokol@sweco.se

Läs mer om hur Sweco jobbar med GIS och geodata för omställningen till ett hållbart samhälle

Vill du jobba med oss? Just nu har vi flera lediga tjänster ute!